Kasım 2019 - Sayı 92

Afganistan’dan Rusya’ya, Habeşistan’dan İran’a Sultan’ın Sınır Ötesi Operasyonları

Afganistan’dan Rusya’ya, Habeşistan’dan İran’a Sultan’ın Sınır Ötesi Operasyonları

Derin Tarih 92. sayısında Barış Pınarı Harekâtı üzerinden Sultan Abdülhamid devrine yeni bir pencere açıyor. Acaba onun devrinde, Afganistan’dan Habeşistan’a hangi sınır ötesi harekâtlara girişilmişti? Taşöz Adası’ndan İran’a ne tür operasyonlara kalkılmış, Akabe krizinde İngilizlere kök söktürülürken Trablusgarp’ta Senûsî tarikatına mensup olanlar İtalyanlara karşı nasıl örgütlenmişti? Almanya’yı yanına çekerek dünya silah ticareti dengesini nasıl değiştirmiş, Çad’da Fransızlara karşı hangi oyunlara imza atmıştı?

Bu ilginç dosyada Mustafa Armağan bizi Sultan Abdülhamid’in İngiltere ile onur savaşının gizli cephelerinde dolaştırırken, Sultan’ın İran’a sınır ötesi operasyon planını anlatıyor. Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak Sultan’ın Taşöz Adası’ndaki hesaplanabilir risk stratejisini, Prof. Dr. Azmi Özcan 93 Harbi’ndeki Afganistan planını ayrıntılarıyla ele alıyor. Caesar E. Farah’tan Sultan’ın İttihad-ı İslam politikasını okurken, Dr. Naci Yorulmaz, Sultan Abdülhamid’in Osmanlı silah pazarını nasıl Avrupalı büyük güçlerin çarpıştığı bir arenaya çevirmek istediğini deşifre ediyor.

Dosya dışında da birbirinden çarpıcı yazılar bekliyor okuru. Dr. Mustafa İnal Barış Pınarı Harekâtının tarihî önemini, Prof. Dr. Mustafa Budak Suriye sınırımızın tartışmalı tarihini açıklıyor.

Mustafa Özel “Roman ve Edebî Asimilasyon”u kaleme alırken, Prof. Dr. Mehmet İpşirli vefatının 42. yılında İsmail Hakkı Uzunçarşılı’yla buluşturuyor bizi. Prof. Dr. Muharrem Kesik, Selahaddin Eyyubi’nin amcası Şîrkûh’un da Haçlıların korkulu rüyasını olduğunu, Metin Taha Yılmaz asâ ile bastonun şaşırtıcı mazisini, Dr. Ahmet Uçar “Sultan Abdülhamid’in Sahih-i Buhârî’yi yaktırmadığını, aksine bastırıp parasız dağıttığını belgelendiriyor. Prof. Dr. İsmail Taşpınar’dan Frankistleri, yani Kripto-Yahudi Katolikleri okurken, Muhammed Mahmut Bakır Ankara’daki Meclisin nasıl az kalsın Sivas’a nakledildiğini deşifre ediyor. Prof. Dr. Adnan Demircan ise Mekkeli kabilenin intikam planı ve Recî ihanetini bilinmeyen taraflarıyla anlatıyor.