Kasım 2021 - Sayı 116

İngiliz Emperyalizminin Değişmeyen Tuzağı: Sınır İhtilafları

İngiliz Emperyalizminin Değişmeyen Tuzağı: Sınır İhtilafları

İngiltere, yıllarca sömürdüğü, yer altı ve yer üstü kaynaklarını istismar ettiği, bütün kıymetli unsurlarını kendisine ayırdığı, kapsamlı çatışmaların tohumlarını ektiği ve nihayet yüzüstü bırakıp çekildiği neredeyse hiçbir coğrafyada nefretle anılmamayı, arkasında kendisine hayran bir kitle meydana getirmeyi ve tarihteki acı hatıraları zihinlerin geri sıralarına attırmayı nasıl başarıyor? Derin Tarih’in bu sayısında, işte bu zor ama önemli sorunun cevaplarına odaklanılarak İngilizlerin sömürgecilik faaliyetlerinde öne çıkardığı ve gözettiği yedi ana esas tespit ediliyor ve şimdilik sadece “sınır çatışmaları” vurgusu ele alınıyor.

“İngiliz Emperyalizminin Değişmeyen Tuzağı: Sınır İhtilafları” dosya konusunda ilk olarak Taha Kılınç İngiliz sömürgeciliğinin değişmeyen 7 esasını kaleme alırken Ortadoğu Tarihi Uzmanı James L. Gelvin ile I. Cihan Harbi sonunda İngilizlerin Ortadoğu’yu dizayn edişi ve sınırlar meselesini konuştuk. Prof. Dr. Mesut Özcan İngiliz sömürgeciliğin sona ermesiyle toprakla tanımlanan yeni bir egemenliğin ortaya çıkışından bahsederken Prof. Dr. Ahmet Kavas’tan kara kıtayı parselleyen İngiliz projesini okuyoruz. Dr. Halim Gençoğlu İngiltere’nin Afrika’da çizdiği sınırları ve sömürge politikalarını yazarken Dr. Rıza Kurtuluş İran’ın sınırlarının İngilizlerin sömürgeci ihtiraslarına göre çizildiğini kaleme aldı. Son olarak Dr. Ahmet Uçar, İngilizlerin Afganistan’daki 200 yıllık kanlı hamlelerini satırlara taşıdı.

“Yardımlaşma” özel dosyasında ise Dr. Kerem Kınık ile Kızılay’ın kuruluşunu, tarihî gelişimini ve bugün geldiği noktayı konuşurken Prof. Dr. Adnan Demircan kabile dayanışması yerine İslâmiyetin getirdiği akide dayanışmasını kaleme aldı. Munise Şimşek “Osmanlılar biriktirmek yerine servetlerini neden vakıflara yatırdılar?” sorusuna cevap verirken Prof. Dr. Mustafa Güler dizilerde anlatılanın aksine Hürrem Sultan’ı vakıflarıyla anlattı. Nihan Su alfabe vakfından piknik vakfına, helalleşme vakfından sıcak su vakfına Osmanlı’ya hayran bıraktıran hizmet geleneğini yazarken Prof. Dr. Mustafa Alican Osmanlı’ya miras kalan Selçuklu vakıf medeniyetini kaleme aldı. Merhum Mehmet Genç’in “Osmanlı devrinde İstanbul’da neden dilenci yoktu?” sorusuna verdiği cevabı okurlarla buluştururken Büşra Sezgin Öztürk cüzzamlıların merhamet ve rehabilitasyon yuvası olan Miskinler Tekkesi’ni kaleme aldı.

“İngiliz Emperyalizminin Değişmeyen Tuzağı: Sınır İhtilafları” dosya konusu ve “Yardımlaşma” özel dosyası haricinde İsmail Kara, Dr. Stephen D.Snobelen, Talim ve Terbiye Kurulu Üyesi Kamil Yeşil, Tarihçi-Yazar H.Yıldırım Ağanoğlu, Gazeteci, Araştırmacı-Yazar Mehmet Poyraz, Deniz Çıkılı, Tarihçi-Yazar Hüseyin Yürük, Dr. Murat Yiğit, Araştırmacı-Yazar Yusuf Sami Kamadan, Tarihçi-Yazar Nermin Taylan, Oktay Türkoğlu, Araştırmacı İbrahim Bozbeşparmak, Yazar, Sunucu-Tiyatrocu Mehmet Önder ve Canan Aytaş gibi araştırmacı, yazar ve akademisyenlerden oluşan birçok kişi de birbirinden kıymetli yazılar kaleme aldı.

Derin Tarih ek kitap olarak bu ay, Çerkeşşeyhizâde Halil Hâlid Bey tarafından 1925 yılında (1341) kaleme alınan ve İngiliz emperyalizmini anlatan Türk Hâkimiyeti ve İngiliz Cihangirliği isimli eserini bütün okurlara armağan ediliyor.

Tarih okuyan şaşırmaz.