Kasım 2023 - Sayı 140

Siyonist İşgal

Siyonist İşgal

Bir konuda doğru bir duruş sergileyebilmek için, mutlaka o konuyu bütün boyutlarıyla bilmek ve kavramak zorundasınız. Hakkında sadece yüzeysel bilgilere sahip bulunduğunuz bir meselede sahih bir tavır benimseyebilmek, ancak tesadüfe bağlı olabilir. Filistin meselesi, birçok açıdan bu durumun somut bir örneği şeklinde karşımızda duruyor. Filistin’de 7 Ekim 2023’de patlak veren ve maalesef hâlâ devam etmekte olan İsrail mezalimini okumaya çalışırken, en az bir asır geriye gitmek, hadiseleri birbirine eklemek ve nihayet bugünü düne bakarak yorumlamak icap ediyor. Bu yüzden Derin Tarih kasım sayısı Filistin’deki siyonist işgale odaklanıyor ve çeşitli sorular çerçevesinde zihinlerdeki birçok soruya cevap veriyor.

“Siyonist İşgal” dosyamızda Taha Kılınç “Tarihî Filistin toprakları, nasıl parçalandı? İsrail hangi aşamalardan geçerek kuruldu? Filistinli yerli halk, bu süreçte neler yaşadı? İddia edildiği gibi, Araplar topraklarını tamamen sattı mı? İsrail’le yaşanan savaşlar, bölgemizi hangi yönde etkiledi? İsrail’le barışmak, bölgede nelere sebep oldu? Filistin bugün ne durumda?” gibi çeşitli sorular sorarak Filistin meselesini her açıdan ele alarak anlattı.

“Siyonist İşgal” dosya konusu haricinde ise Prof. Dr. İsmail Kara “bir âlim hocasını nasıl anlatır?” sorusuna cevap verirken Dr. Rıza Kurtuluş Amerika-İsrail güdümünde bir istihbarat teşkilatı olan Pehlevî rejiminin gizli yüzü SAVAK’ı yazdı. Dursun Gürlek, kütüphanesi bir yangında küle dönen ve Divan Edebiyatı,na vukûfiyetiyle bilinen Üsküdarlı Ahmed Talât Bey’in hayatını satırlara taşırken Dr. Ahmet Uçar, Londra’da Sultan II. Abdülhamid’i kötüleyen Don Juan oyununa sultanın uygulattığı sansürü kaleme aldı. Tarihçi-Yazar H. Yıldırım Ağanoğlu Sultan II. Abdülhamid döneminde oluşturulan Yıldız Albümleri’ne ışık tutarken Musiki Tarihi Uzmanı Tahir Günay ile musiki meclislerinin şefi, tek sazlık orkestra olan “kanun”a kulak kesildik. Tarihçi-Yazar Arif Emre Gündüz ile Osmanlı zamanında yerli üretimi teşvik için Anadolu’da açılan sergileri adımlarken Araştırmacı İbrahim Bozbeşparmak son dönem Osmanlı âlimlerinden Babanzâde Ahmed Naim’in hayat hikayesini kaleme aldı. Öğr. Gör. Deniz Çıkılı Bâbürlülerin en güçlü ve prestijli prensesi olan Nurcihan Begüm’ü satırlara taşırken Araştırmacı-Yazar Mükremin Ümit Gül ile Britanya’nın Güney Afrika’da Zulular karşısında aldığı ağır yenilgiye tanıklık ettik. Öğr. Gör. Mehmet Önder Holokost endüstrisine karşı Filistin’i kadrajına alırken, son olarak Canan Aytaş ile Bosna’yı adım adım gezdik.

Derin Tarih ek kitap olarak bu ay, Taha Kılınç’ın yazılarından derlenen Filistin Notları kitabını bütün okurlarına armağan ediyor.

Tarih Okuyan Şaşırmaz.