Mart 2023 - Sayı 132

Balkanlar'da Osmanlı Barışı

Balkanlar’da Osmanlı Barışı

Derin Tarih’in Mart 2023 sayısı, Balkanlar’a odaklanıyor. Osmanlı Devleti’nin ilk dönemlerinden itibaren Balkanlar’a yönelik fetihlerle beş asırlık vatan toprağı oluşu, hakikatte geleceğimizi kurma yönünde çok büyük ibretler barındırıyor. Bu yüzden Derin Tarih, Osmanlılarla başlayan, Balkanlar’ın vaktiyle yaşadığı dirilişi Mart sayısında siz kıymetli okurlarımıza aktarıyor.

  • “Balkanlar’da Osmanlı Barışı” dosyamızda, Samet Tınas Balkanlar’ın fethi, iskânı ve elde tutuluşunun altın değerindeki formülü olan istimâlet politikasını ele alırken, Dr. Heath W. Lowry ile Osmanlıların Balkanlar’a nasıl baktığını konuştuk. Tarihçi-Yazar H. Yıldırım Ağanoğlu beş buçuk asırlık vatan toprağı olan Balkanlar’ın hususiyetlerine ve önemine değinirken Prof. Dr. Bilgin Aydın Balkanlar’ı boydan boya saran ilim yuvaları olan Osmanlı Medreseleri’ni kaleme aldı. Araştırmacı-Yazar Mikail Türker Bal Fatih Sultan Mehmed’in şeyhlerinden Hamza Dede Orloviç’in Bosna Hersek’teki menzilhanesini yazdı. Son olarak Araştırmacı İbrahim Boşbeşparmak Bosna’ya İslâm mührünü vuran Gazi Hüsrev Bey’i satırlara taşıdı.

“Balkanlar’da Osmanlı Barışı” dosya konusu haricinde ise M. Uğur Derman, Tarihçi-Yazar Dursun Gürlek, Prof. Dr. ismail Kara, Dr. Rıza Kurtuluş, Dr. Ahmet Uçar, Tarihçi-Yazar Arif Emre Gündüz, Osman Atasoy, Tarihçi-Yazar Hüseyin Yürük, Deniz Çıkılı, Tarihçi Büşra Gür, Oktay Türkoğlu, Araştırmacı-Yazar Fatma Türk Toksoy, Ahmet Yasin Çomoğlu ve Canan Aytaş gibi araştırmacı, yazar ve akademisyenlerden oluşan birçok kişi de birbirinden kıymetli yazılar kaleme aldı.

Derin Tarih ek kitap olarak bu ay, Ahmet Çinar’ın transkribe ettiği, Dürrüşehvar Sultan’ın muallimlerinden Mütekaid Binbaşı Kemâl’in Şuhûr-i Mübâreke-i Selâse eserinin latinize edilmiş hâlini bütün okurlarına armağan ediyor.

Balkanlar’da Osmanlı Barışı

Derin Tarih’in Mart 2023 sayısı, Balkanlar’a odaklanıyor. Osmanlı Devleti’nin ilk dönemlerinden itibaren Balkanlar’a yönelik fetihlerle beş asırlık vatan toprağı oluşu, hakikatte geleceğimizi kurma yönünde çok büyük ibretler barındırıyor. Bu yüzden Derin Tarih, Osmanlılarla başlayan, Balkanlar’ın vaktiyle yaşadığı dirilişi Mart sayısında siz kıymetli okurlarımıza aktarıyor.

  • “Balkanlar’da Osmanlı Barışı” dosyamızda, Samet Tınas Balkanlar’ın fethi, iskânı ve elde tutuluşunun altın değerindeki formülü olan istimâlet politikasını ele alırken, Dr. Heath W. Lowry ile Osmanlıların Balkanlar’a nasıl baktığını konuştuk. Tarihçi-Yazar H. Yıldırım Ağanoğlu beş buçuk asırlık vatan toprağı olan Balkanlar’ın hususiyetlerine ve önemine değinirken Prof. Dr. Bilgin Aydın Balkanlar’ı boydan boya saran ilim yuvaları olan Osmanlı Medreseleri’ni kaleme aldı. Araştırmacı-Yazar Mikail Türker Bal Fatih Sultan Mehmed’in şeyhlerinden Hamza Dede Orloviç’in Bosna Hersek’teki menzilhanesini yazdı. Son olarak Araştırmacı İbrahim Boşbeşparmak Bosna’ya İslâm mührünü vuran Gazi Hüsrev Bey’i satırlara taşıdı.

“Balkanlar’da Osmanlı Barışı” dosya konusu haricinde ise M. Uğur Derman, Tarihçi-Yazar Dursun Gürlek, Prof. Dr. ismail Kara, Dr. Rıza Kurtuluş, Dr. Ahmet Uçar, Tarihçi-Yazar Arif Emre Gündüz, Osman Atasoy, Tarihçi-Yazar Hüseyin Yürük, Deniz Çıkılı, Tarihçi Büşra Gür, Oktay Türkoğlu, Araştırmacı-Yazar Fatma Türk Toksoy, Ahmet Yasin Çomoğlu ve Canan Aytaş gibi araştırmacı, yazar ve akademisyenlerden oluşan birçok kişi de birbirinden kıymetli yazılar kaleme aldı.

Derin Tarih ek kitap olarak bu ay, Ahmet Çinar’ın transkribe ettiği, Dürrüşehvar Sultan’ın muallimlerinden Mütekaid Binbaşı Kemâl’in Şuhûr-i Mübâreke-i Selâse eserinin latinize edilmiş hâlini bütün okurlarına armağan ediyor.