Mayıs 2012 - Sayı 2

KAPAK DOSYASI: MENDERES’İN SON MESAJI

“HALKIMIZ İNSAN OLDUĞUNU BİZİMLE HATIRLADI”

1- Menderes’in son Mesajı “Halkımız insan olduğunu bizimle hatırladı”.

Olayın son tanığı Osman Çetin Derin Tarih’e açıkladı.

27 Mayıs CHP’nin İktidarı Geri Alma Girişimi

27 Mayıs, askerlerin siyasetin tamamen merkesinde oldukları, Genelkurmay karargahının da hep iktidarda kalan bir siyasi parti gibi çalışmaya başladığı bir siyasal dönemi başlatmıştır.

Yazar: Prof. Dr. Tanel Demirel

27 Mayıs’ın 50 Kelimelik Tanıkları

Tevfik İleri ve eşi Vasfiye Hanım’ın haberleşmelerinde tek araç yazdıkları mektuplardır, fakat bu mektuplar sahibine ulaşmadan önce okunur, bazen cümleler kesilir.

Yazar: Zeynep Berktaş

İpin Ucunda Bir Garip Demokrasi

Şaşkın bir siyasi organın gayrimeşru hareketi ile idama mahkum edilen Menderes’i Türk kamuoyu hiçbir zaman mahkum etmedi.

Yazar: Nezih Uzel

2- Titanik’te Osmanlı İzleri

Osmanlı’nın Avrupa’daki son muhteşem eseri Titanik’tan çıktı!

Yazar: Orhan Turan

3- Abdülhamid’in İngiliz Şeyhülislamı

Sultan II. Abdülhamid’in İngiltere’ye atadığı Şeyhülislam Abdullah Quillam…

Yazar: Prof. Dr. Mehmet Şeker

4- Fatih’e Kafa Tutan Bilgin Molla Gürani

durup dururken hükümdar ile kavga etme cüreti gösterse de, bütün haşlama ve taşlamalarına rağmen Fatih’in takdir ölçüsü Molla Gürani’dir.

Yazar: Fatih M. Şeker

5- Osmanlı Hanedan Ailesine Kayıtlı Son İsmi Kaybettik!

Naciye Sultan ve enver Paşa’nın torunu Arzu Enver Eroğan, halası Neslişah Sultan’ı Derin Tarih’e anlattı.

6- Balkan Savaşı 1903’te Çıkacaktı!

1903 ve devamında büyük güçler yanında Bulgar, Sırp, Yunan, Ulah ve Arnavut milliyetçileri arasında Makedonya üzerinde süren nüfuz mücadelesi neredeyse umumi bir savaşa yol açacaktı.

Yazar: Doç. Dr. Abdülhamit Kırmızı

7- Müneccimler Sultanların Akıl Hocaları mıydı?

Fatih Sultan Mehmed’in son hücumu yapmadan önce müneccimlere danıştığı doğru mudur?

Yazar: Doç. Dr. Salim Aydüz

8- Tek Parti Döneminde Edebi Cinayetler

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun “Sabahattin Ali’yi CHP öldürdü” itirafı, Tek Parti Dönemi’nde aydınları susturmanın bir başka boyutunu açığa vuruyordu.

Yazar: Sami Akbıyık

9- İstanbul’un Fethine Rus Bakışı

Prof. Dr. Semavi Eyice, Nestor İskender’in Fetih efsanesini Derin Tarih için yazdı.

10- Adriyatik’te Bir Osmanlı Cumhuriyeti

1800 yılında, Adriyatik’te Osmanlı-rus himayesinde, anayasası İstanbul’da yazılmış, bayrağı İstanbul’da çizilmiş bir Cumhuriyet rejimi…

Yazar: Dr. Kahraman Şakul

11- Gemiler Karadan Yürütüldü mü?

Jean Mielot’a ait 1455 tarihli tablo, Osmanlı ordusunun İstanbul’u kuşatmasına dair soru işaretlerini siliyor.