Mayıs 2022 - Sayı 122

Osmanlı’da Savaş Lojistiği

Osmanlı’da Savaş Lojistiği

Üç kıtada hüküm sürmüş bir imparatorluğun asırlarca savaşlardan zaferlerle çıkmasının elbette ki arkasında yatan bir sebeb vardı. Bu da seferlerin çok iyi organize edilmesiydi. Osmanlı ordusu bir askerî sefere nasıl hazırlanırdı? Güzergâh neye göre belirlenirdi? Binlerce kişiden oluşan ordunun yürüyüşü esnasında uğranılan yerlerdeki halkın zarar görmesi nasıl engellenirdi? Ordu kış şartlarına nasıl adapte olurdu? Askerler, aylar süren seferler esnasında ne yiyip içerdi? Muazzam bütçe gerektiren seferler nasıl finanse edilirdi? Yolda istihbarat ve haberleşme için hangi tertibatlar alınırdı? Osmanlı’nın seferlerdeki başarısının arkasında yatan bütün bu ve benzeri soruların cevaplarını Derin Tarih’in Mayıs sayısında bulabilirsiniz.

“Osmanlı’da Savaş Lojistiği” dosya konusunda ilk olarak Dr. Hakan Yıldız Osmanlı’nın savaş lojtiği organizasyonunu maddeler halinde açıklarken Doç. Dr. Ü. Gülsüm Polat ve Doç. Dr. Süleyman Polat ile Osmanlı askerinin iaşesinin rakiplerine nazaran çok daha iyi olduğunu konuştuk. Doç. Dr. Veysel Göger Osmanlı’nın sefere çıkarken zaferden önce halkı ve tabiatı gözettiği hassas dengesini yazarken Doç. Dr. Kahraman Şakul ile Çehrin Kuşatması çerçevesinde düşmanlarının bile Osmanlı lojistiğine hayran kaldıklarını konuştuk. Son olarak Doç. Dr. Serhat Kuzucu finansmandan güzergâha, iaşe temininden nakliyata Osmanlı’da sefer organizasyonunu kaleme aldı.

“Sigortacılığın tarihi” özel dosyasında ise Zeynep Günaydın, Osmanlı’nın ilk millî sigorta şirketi olan İttihâd-ı Millî Osmanlı Sigorta Şirketi’ni kaleme alırken, 17. yüzyılda müessese olarak teşekkül etmeye başlayan sigortacılığın tarihi yazısını da bulabileceksiniz.

“Osmanlı’da Savaş Lojistiği” dosyası ve “Sigortacılığın tarihi” özel dosyası haricinde ise Prof. Dr. İsmail Kara, Tarihçi-Yazar Dursun Gürlek, Muffakham Cah Bey, Prof. Dr. İsmail Güleç, Dr. Ahmet Uçar, Tarihçi-Yazar Hüseyin Yürük, Araştırmacı-Yazar Mikail Türker Bal, Araştırmacı İbrahim Bozbeşparmak, Ömür Akkor, Nuri Durucu, Deniz Çıkılı, Oktay Türkoğlu, Yazar, Sunucu-Tiyatrocu Mehmet Önder ve Canan Aytaş gibi araştırmacı, yazar ve akademisyenlerden oluşan birçok kişi de birbirinden kıymetli yazılar kaleme aldı.

Derin Tarih ek kitap olarak bu ay, 3 Mart 1924’de Osmanlı hanedanın yurtdışına sürülmesi kanunu ile Haydarabad Nizamlığı’na gitmek zorunda kalan Son Halife Abdülmecid Efendi’nin kızı Dürrüşehvar Sultan’ın 1947 yılında Dekken’de bastırdığı kendi denemelerinden ve hatıratından bir kesiti armağan ediyor. Doç. Dr. Cemil Kutlutürk’ün yayına hazırladığı Doğan: Dürrüşehvar Sultan’ın Denemeleri ve Hatıratı kitabı bütün Derin Tarih okurlarına armağan ediliyor.

Tarih okuyan şaşırmaz.