Nisan 2018 - Sayı 73

İslam'ın Altın Çağında Kadın Mührü

DERİN TARİH’İN NİSAN SAYISI ÇIKTI!

 İSLAMIN ALTIN ÇAĞINDA KADIN MÜHRÜ

Güncel tartışmalara müspet bir katkı sağlamak için İslamın altın çağına vurulan kadın mührünü Derin Tarih dergisi kapağına taşıdı. Dosyada Prof. Dr. Adnan Demircan Allah Elçisi’nin ümmetin değerli bir parçası kıldığı kadınları, Emine Peköz Cahiliye döneminden İslama geçişte kadının kazanımlarını bir karşılaştırma çerçevesinde ele alırken, Yrd. Doç. Dr. Feyza Betül Köse İslamın ilk asrında kadının siyaset ve ekonomideki yerini masaya yatırdı. Prof. Dr. Adem Apak İslamda kadınların eğitimi bahsini, Doç. Dr. Şaban Öz İslam ilim geleneğinin şekillenmesinde kadının rolünü analiz etti. Prof. Dr. İsmail Kara’nın modern hayatta Müslüman kadını ele aldığı makalesi ile Dr. Muhammed Ekrem Nadwi ile yapılan “İslamda kadın âlimler” ve Prof. Dr. Rıza Savaş ile yapılan “İslamın ilk asrında kadın” konulu röportajlar meseleye yeni açılımlar getiriyor.

Muhteşem bir kitap hediyesi daha!

Ahmed Cevdet Paşa’nın kızı Fatma Aliye Hanım’ın kaleminden İslam’da Kadının Gerçek Yeri – Nisvan-ı İslam bütün Derin Tarih okurlarına hediye!

Başka neler var?

Osmanlı Devleti’nin kurucusu Osman Gazi’nin oğlu Orhan Gazi’ye fethini vasiyet ettiği kutlu şehir Bursa’nın adım adım bir İslam beldesi oluşunu Prof. Dr. Fahameddin Başar kaleme aldı.

Bundan 5 asır önce Halep halkının Yavuz Sultan Selim’e, kendilerini Memlûk zulmünden kurtarması için mektup yazdıklarını biliyor muydunuz? Mustafa Armağan’ın kaleminden Halep halkının Yavuz’a yazdığı “bizi kurtar” mesajı.

Sadece Osmanlı ve İslam tarihi açısından değil, dünya hukuk tarihi açısından da âbide bir eser kabul edebilen Mecelle ve Ahmed Cevdet Paşa’yı sahanın uzmanı, hukukçu Prof. Dr. Mehmet Âkif Aydın’a sorduk: “Lozan’da Mecelle’yi de kaybettik.”

Prof. Dr. Cağfer Karadaş Büveyhî elçisi Bâkıllânî ile Bizanslı Papaz arasında 10 asır önce gerçekleşen münazaraya büyüteç tuttu.

Mustafa Özel Chinua Achebe’nin Tanrı’nın Oku adlı romanından yola çıkarak sömürgeciliğe dikkat çekiyor.

Prof. Dr. Mehmet Çelik’ten Hıristiyanlığın Doğu Kiliselerinin kuruluş hikâyesi…

ABD’nin Endonezya’daki katliamları Erhan Bektaş’ın kaleminden…

Prof. Dr. Mustafa Budak ile yeni çıkan 99 Soruda Lozan kitabı üzerine konuştuk: “Feragat, rıza ve tasdik olmasaydı Lozan imzalanamazdı.”

Samet Tınas “Mehmed Bir Cihan Fatihi” dizisinin ilk bölümündeki hatalara mercek tutuyor.

Bekir Tank’ın kaleminden ilk kez yayınlanan belgeler ışığında Osmanlı’nın “sadık teba” olarak andığı Ermeni meselesinin serencamı…

Mehmet Doğan’dan ayın kelimesi: Zenci.

İkbal Armağan Gözlü gurur ve ihtişamla dalgalanan bayrağın hikâyesini satırlara taşıdı.