Nisan 2022 - Sayı 121

İstanbul’da Latin İşgali / 1204

İstanbul’da Latin İşgali / 1204

Haçlılar 1099 yılında Kudüs’te yaptıkları gibi 1204 yılında da yağma ve katliam için Avrupa’dan yola çıkmışlardı ama bu defa İstanbul’da seferlerine son verdiler. O zamanki adıyla Konstantinopolis’i kuşatan, düşüren ve yağmalayan Haçlılar, esas hedefleri aslında Mısır ve bugünkü Filistin toprakları olmasına rağmen, “kardeş” olarak gördükleri İstanbul Hıristiyanlarına saldırmayı seçmişti. “Latin İşgali” adıyla kayıtlara geçen bu vahşet sırasında İstanbul, tarihinin en büyük yıkımlarından birine uğradı. Ayasofya başta olmak üzere bütün mabetler yağmalandı, evler ve özel mülkler ganimete dönüştürüldü, şehir halkı kılıçtan geçirildi. İşgalin ve yağmanın ayrıntıları Derin Tarih Nisan sayısında.

“İstanbul’da Latin İşgali / 1204” dosya konusunda ilk olarak Prof. Dr. Aydın Usta Haçlıların Bizans’tan intikam alma planını deşifre ederken Prof. Dr. Muharrem Kesik işgalde bir mum gibi eritilip yağmalanan İstanbul’u kaleme aldı. Prof. Dr. Ebru Altan Haçlı işgali sonrası Bizans ve Anadolu topraklarının vaziyetini değerlendirirken Prof. Dr. Albert J. Andrea 1453 mağlubiyetinden Latin işgalinin sorumlu tutanların olduğundan bahsetti. Prof. Dr. Mustafa Alican IV. Haçlı seferinin nasıl meşrulaştırıldığına cevap verirken Umut Başat Haçlı işgali sonrasında Bizans topraklarında kurulan Latin devletlerini kaleme aldı. Dr. Dilek Canko Bizans’ın kültür-sanat mirasındaki Haçlı vurgununa değinirken son olarak Berkay Yekta Özer işgal sonrasında Bizans’ın hamisi olma iddiasında bulunanları satırlara taşıdı.

“İstanbul’da Latin İşgali / 1204” dosya konusu haricinde ise Prof. Dr. İsmail Kara, Araştırmacı-Yazar Beşir Ayvazoğlu, Prof. Dr. İsmail Taşpınar, Prof. Dr. İsmail Güleç, Dr. Rıza Kurtuluş, Tarihçi-Yazar H.Yıldırım Ağanoğlu, Dr. Ahmet Uçar, Tarihçi-Yazar Arif Emre Gündüz, Araştırmacı-Yazar Yusuf Sami Kamadan, Elbruz Aksoy, Samet Tınas, Semih Tınas, Munise Şimşek, Yakın Tarih Araştırmacısı Hüseyin Yürük, Araştırmacı-Yazar Mikail Türker Bal, Araştırmacı İbrahim Bozbeşparmak, Deniz Çıkılı, Oktay Türkoğlu ve Yazar, Sunucu-Tiyatrocu Mehmet Önder gibi araştırmacı, yazar ve akademisyenlerden oluşan birçok kişi de birbirinden kıymetli yazılar kaleme aldı.

Derin Tarih ek kitap olarak bu ay, Osmanlı Devleti’nde ilk defa parmak izinin fotoğrafını çekip bununla bir cinayet çözen Komiser Muavini Corci Efendi’nin 1912 yılında kaleme aldığı Osmanlı’da Fotoğrafçılık (Fenn-i Fotoğrafya) kitabı hediye ediliyor. İlk kez Derin Tarih tarafından latinize edilen Osmanlı’da Fotoğrafçılık (Fenn-i Fotoğrafya) kitabı bütün okurlara armağan ediliyor.

Tarih okuyan şaşırmaz.