Ocak 2022 - Sayı 118

Gırnata’nın Düşüşü: 1492

Gırnata’nın Düşüşü: 1492

Târık b. Ziyâd’ın 711 yılında yedi bin kişilik ordusuyla İber Yarımadası’na geçmesiyle başlayan Müslümanların sekiz asırlık Endülüs hâkimiyetini Emevî Devleti, Endülüs Emevî Halifeliği, Mülûkü’t-tavaif ve Nasrî Sultanlığı olarak dönemlendirmek mümkündür. Müslümanların Endülüs’teki son siyasî varlığı 2 Ocak 1492’de İspanyolların Gırnata’yı ele geçirmesiyle son bulmuştur. Derin Tarih’in Ocak 2022 sayısında da elden çıkışının 530. yıldönümünde Gırnata’nın düşüşü ele alınıyor. İber Yarımadası’nda hüküm süren son İslâm hanedanı olan Nasrî Sultanlığı’nın ya da diğer adıyla Beni Ahmer Emirliği’nin kuruluşundan Gırnata’nın düşüşüne, iki buçuk asra yayılan veda, Derin Tarih Ocak sayısında.

“Gırnata’nın Düşüşü: 1492” dosya konusunda ilk olarak Prof. Dr. Lütfi Şeyban “Dünyanın Ziyneti” Endülüs’ün yitirilmesinin ardındaki tarihî, içtimaî ve siyasî sebepleri sıralarken Ortaçağ İslam Tarihi uzmanı Dr. Javier Albarran ile İspanyol milletinin “şeytanlaştırılan Endülüs’ün yeniden fethiyle” oluşturulduğunu konuştuk. Doç. Dr. Feridun Bilgin Gırnata’nın işgali ile İspanya’ya küresel güç olma yollarının açıldığını kaleme alırken Prof. Dr. María Mercedes Delgado Pérez ise Kastilya Krallığı ile Nasrî Sultanlığı arasındaki diplomatik ilişkilere değindi.

“Gırnata’nın Düşüşü: 1492” dosya konusu haricinde ise Prof. Dr. Mustafa Kara, Prof. Dr. Mustafa Alican, Araştırmacı-Yazar Fatma Türk Toksoy, Prof. Dr. Adnan Demircan, Dr. Rıza Kurtuluş, Tarihçi-Yazar H.Yıldırım Ağanoğlu, Tarihçi-Yazar Dursun Gürlek, Dr. Ahmet Uçar, Muhammed Mahmut Bakır, Samet Tınas, Yakın Tarih Araştırmacısı Hüseyin Yürük, Araştırmacı-Yazar Mikail Türker Bal, Araştırmacı İbrahim Bozbeşparmak, Deniz Çıkılı, Oktay Türkoğlu, Yazar, Sunucu-Tiyatrocu Mehmet Önder ve Canan Aytaş gibi araştırmacı, yazar ve akademisyenlerden oluşan birçok kişi de birbirinden kıymetli yazılar kaleme aldı.

Derin Tarih ek kitap olarak bu ay, hem cumhuriyet devrine hem de tek parti devrine ışık tutacak mahiyette bir eseri ortaya çıkartıyor. İsmet İnönü’nün kardeşi Hasan Rıza Temelli’nin beş parasızlıktan milyonerliğe nasıl çıktığına dair 1950-1951 yıllarında Hür Adam gazetesinde tefrika edilen Kambur Rıza Nasıl Milyoner Oldu? İsimli eser bütün okurlara armağan ediliyor.

Ayrıca üzerinde, Hattat Abdülkadir Hisarî’nin fırçasından üzerinde kalyon resmi bulunan “2022 Osmanlıca Takvim” hediye.

Tarih okuyan şaşırmaz.