Ocak 2023 - Sayı 130

Fethinin 500. Yılında RODOS

Fethinin 500. Yılında RODOS

Derin Tarih’in Ocak 2023 sayısı, Rodos’a odaklanıyor. Kanunî Sultan Süleyman döneminde fethedilen Rodos, bugün hâlâ o dönemden güçlü esintiler taşımaya devam ediyor. Derin Tarih olarak, fethinin 500’üncü yıldönümünde Rodos’u yeniden gündemimize alarak, siz kıymetli okurlarımızı da bu aşinalığa şahit kılmak istedik.

“Fethinin 500. Yılında Rodos” dosyamızda, Prof. Dr. Mehmet Yaşar Ertaş dört asır boyunca Osmanlı hâkimiyetinde kalacak olan Rodos’un kuşatılma ve fetih sürecinin en can alıcı anlarını satırlara taşırken, Araştırma Görevlisi Hacer Kılıçarslan Rodos sefer ruznâmesinden hareketle seferin başlangıcından bitişine kadarki süreci kaleme aldı. Doç. Dr. Burak Gani Erol Memlûkler döneminde adaya düzenlenen ve hepsi de başarısızlıkla sonuçlanan seferlere değindi. Fatih Sultan Mehmed’in Osmanlılar için konumu itibarıyla önemli olan Rodos’a yaptığı seferleri Tarihçi Tuğrulhan Karaduman yazarken Prof. Dr. İsmail Taşpınar 1309’da Rodos’u ele geçirip buraya yerleşen Hospitalier Tarikatı’nın Rodos Şövalyeleri’ne dönüşme sürecini anlattı. Taha Kılınç’ın Rodos’ta bugünlere ulaşan Osmanlı izlerinin peşine düştüğü yazısını, Bekir Şahin’in Rodos’un ilim ve kültür merkezlerinden Hâfız Ahmed Ağa Kütüphanesi’ni tanıttığı makalesi takip etti. Araştırmacı-Yazar Fatma Türk Toksoy Rodos’ta 1926-1936 arasında yayınlanan Selam gazetesinden hareketle Müslüman Türk halkın gündelik yaşamına ayna tuttu. Ve Ahmet Yasin Çomoğlu Rodos kadılığı da yapan Vankulu Mehmed Efendi’nin kaleme aldığı ve Osmanlı’nın matbaada bastığı ilk eser olan Vankulu Lügati’nin hikayesini satırlara taşıdı.

“Fethinin 500. Yılında Rodos” dosya konusu haricinde ise Tarihçi-Yazar Dursun Gürlek, Prof. Dr. ismail Kara, Prof. Dr. İsmail Coşkun, Prof. Dr. İsmail Güleç, Dr. Ahmet Uçar, Doç. Dr. İbrahim Halil Üçer, Prof. Dr. Süleyman Doğan, Araştırmacı-Yazar Yusuf Sami Kamadan, Tarihçi-Yazar Arif Emre Gündüz, Tarihçi-Yazar H. Yıldırım Ağanoğlu, Osman Atasoy, Samet Tınas, R. Serhat Aslan, Araştırmacı İbrahim Bozbeşparmak, Tarihçi-Yazar Hüseyin Yürük, Tarihçi Beytullah İmzaoğlu, Araştırmacı-Yazar Mikail Türker Bal, Deniz Çıkılı, Oktay Türkoğlu, Yazar- Sunucu-Tiyatrocu Mehmet Önder ve Canan Aytaş gibi araştırmacı, yazar ve akademisyenlerden oluşan birçok kişi de birbirinden kıymetli yazılar kaleme aldı.

Derin Tarih ek kitap olarak bu ay, Mehmed Âkif Ersoy’un Fransızca’dan tercüme ettiği Said Halim Paşa’nın İslâmlaşmak eserinin latinize edilmiş hâlini bütün okurlarına armağan ediyor.

 

Tarih okuyan şaşırmaz.