Ekim 2018 - Sayı 79

Osmanlı Güneşi Nasıl Batmıştı?

DERİN TARİH’İN EKİM SAYISI ÇIKTI!

  1. YILINDA MONDROS GERÇEĞİ

OSMANLI GÜNEŞİ NASIL BATMIŞTI?

Derin Tarih bu ay 100. yıldönümünde Mondros Mütarekesi’nin sebep ve sonuçlarını iddialı yazılar ve yazarlarla ele aldı. Prof. Dr. İhsan Şerif Kaymaz mütarekenin hangi maddeleri içerdiğini ve Musul’un hangi gerekçeyle işgal edildiğini anlatırken, Kemal Tahir’in can dostu Cengiz Yazoğlu Mondros öncesine uzanarak Osmanlı’nın tasfiyesinin daha Kudüs’ün kaybı (1917) ve Filistin bozgunuyla (1918) başladığını, burada yenilen paşaların her nasılsa Cumhuriyetin kurucuları olduklarını anlattı. Prof. Dr. Mustafa Budak Osmanlı kamuoyunda Mondros’un yankısını kaleme alırken, Prof. Dr. İsmail Kara Osmanlı’nın tasfiye sürecinin fikrî arka planını ele aldı.

Muhteşem bir hediye daha!

Rıza Nur’un çıkardığı Tanrıdağ dergisinin ilk sayısının tıpkıbasımı bütün Derin Tarih okurlarına hediye!

Başka neler var?

Hem komünist, hem Güneş Dil Teorisyeni, hem Kemalist, hem de misyoner dostu olan Ahmet Cevat’ın çelişkiler yumağı hikâyesini Dr. Ahmet Uçar kaleme aldı.

Müslüman Amiral Zıng Hı’nın ticaret politikalarını Dr. Câfer Tâlha Şeker’den dinliyoruz.

Prof. Dr. Mehmet Çelik, Hıristiyan dünyasının Hz. Meryem’i 5 asır boyu yok sayıp şimdi ise hatırla(t)ma çabalarının ardında yatan şaşırtıcı ayrıntıları ifşa ediyor.

Dev bir patolog, bilim adamı ve müderris olan Hamdi Suat Aknar’ın hayat hikâyesini Prof. Dr. Aykut Kazancıgil anlatıyor.

Batı medeniyetinin beyaz okullarda yarattığı inanç tereddüdünü Mustafa Özel’den okuyoruz.

Prof. Dr. İsmail Taşpınar Reform hareketini Luther’den bir asır önce başlatan Bohemyalı teolog Jan Hus’u anlattı.

Mustafa Armağan Cafer Tayyar Paşa’nın Kâzım Karabekir’i savunmak maksadıyla Ankara’daki İnkılâp Tarihi Enstitüsü’ne yazmak istediği ama Karabekir Paşa tarafından engellenen mektubu satırlara taşıdı.

Selçukluların Abbasî siyasetlerini Dr. Selim Kaya’dan okuyoruz.

Yusuf Sami Kamadan, 16. asırda Osmanlı hâkimiyetine geçen Tunus’un şirin kasabası Garu’l-Milh’in hikâyesini kaleme aldı.

Mehmet Doğan’dan ayın kelimesi: Deli.

İkbâl Betül Gözlü Çinli yargıçlardan modanın kalbine güneş gözlüğünün serüveni anlattı.