Özel Sayı 10 - Sayı 10

Derin Tarih'in 10. Özel Sayısı Çıktı!

PEYGAMBER KOKULU ŞEHİR: KUDÜS

 DERİN TARİH’İN 10. ÖZEL SAYISI ÇIKTI!

Beytülmakdis Vakfı’nın katkıları ve Kastamonu Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Alaattin Dolu’nun danışmanlığında hazırlanan Kudüs Özel Sayısında kuruluşundan Müslümanların fethine, İngiliz işgalinden bugüne Kudüs’ün binlerce yıllık tarihi kuşatılıyor.

Muhteşem bir kitap hediyesi!

Karen Armstrong’un kaleminden Kudüs Kutsal Şehir adlı kitapçık bütün okurlara hediye!

 BAŞKA NELER VAR?

Bizans, İstanbul fethedildiğinde Rumeli ve Anadolu’daki

Kudüs ismi ne zaman ortaya çıktı? Hz. Peygamber (sas) bu şehir için hangi tabiri kullanırdı? Yrd. Doç. Dr. Khalid El-Awaisi’nin kaleminden İsimler ve Sınırlar.

Pagan Roma’dan Hıristiyan Bizans’a Kudüs’ün zulümle imtihanını Prof. Dr. Nuh Arslantaş ile Nurgül Çebi yazdı.

Prof. Dr. İsmail Taşpınar Hz. İsa’nın Kudüs’e düşen gölgesini satırlara taşıdı.

Kâbe ve Mescid-i Aksa arasında mimarî açıdan benzerlik var mı? İki mescidin kıblesi neye göre belirlenmişti? Doç. Dr. Haithem F. Al-Ratrout cevaplıyor.

Resulullah’ın Beytülmakdis’in fethine dair stratejik planını Prof. Dr. Abd Al-Fattah El-Awaisi satırlara taşıyor.

Prof. Dr. Ahmet Ağırakça’nın kaleminden işgal altındaki Kudüs’ün yürek burkan hikâyesi…

Ömer Camii ve Kubbetü’s Silsile’nin mimarî değerini Doç. Dr. Haithem F. Al-Ratrout yazdı.

İslam fetih hukukunun can verdiği belge Ömer Emannamesi’nin çarpıcı hikâyesi

Prof. Dr. Abd Al-Fattah El-Awaisi’nin kaleminden.

Selâhaddin Eyyûbî, Akif’in “Doğunun en sevgili Sultanı” methini nasıl kazandı? Sadece Kudüs’ü fethettiği için mi? Yrd. Doç. Dr. Ziya Polat anlatıyor.

Hıristiyan tarihçilerin gözünden Haçlı vahşetini Doç. Dr. Maher Abû Munshar yazdı.

Prof. Dr. Abd Al-Fattah El-Awaisi’nin kaleminden Bereket Daireleri Teorisi’nin ilginç ayrıntıları.

Selâhaddin Eyyûbî’nin Haçlıları müzakere masasında yeniş hikâyesini Doç. Dr. Maher Abû Munshar yazdı.

Kudüs’ün Selçuklular için önemini ve Kudüs’teki kısa süreli Selçuklu hâkimiyetini Doç. Dr. Mustafa Alican satırlara taşıdı.

IRCICA (İslam Tarih, Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi) Genel Direktörü Doç. Dr. Halit Eren merkezin Kudüs çalışmalarını ve projelerini açıkladı.

Dr. Alaattin Dolu’dan Kudüs’ün Osmanlı idaresindeki son bahtiyar günleri…

Osmanlı döneminde tutulan mahkeme kayıtlarından hareketle Beytülmakdis’te kullanılan saatlerin tarihini Basheer Abulghani Barakat yazdı.

İsfahanşah Hatun tarafından kurulan Kudüs’teki ilk Osmanlı vakfının hikâyesi Prof. Dr. Mustafa Güler’in kaleminden.

Yrd. Doç. Dr. Nour Mahmoud Abu Assab Hürrem Sultan’ın yaptırdığı Haseki Sultan İmarethanesi’ni anlatıyor.

Yrd. Doç. Dr. Ahmet Murat Özel 17. yüzyılın âlim sufîsi Abdülganî Nablusî’nin Kudüs seyahati notlarının izini sürüyor.

Osmanlı Kudüs’ünde hangi eğitim-öğretim kurumları vardı? Müfredatta neye dikkat edilirdi? Yrd. Doç. Dr. Feyza Betül Köse cevaplıyor.

Memlûk hâkimiyetinde Kudüs yeniden nasıl inşa edildi ve niçin sürgün yeri olarak kullanıldı? Doç. Dr. Maher Y. Abu Munshar’ın kaleminden…

Doç. Dr. Haithem F. Al-Ratrout Beytülmakdis’in arkeoloji ve mimarisine mercek tutuyor.

Ömer Hakan Özalp Selahaddin Eyyûbî’nin bu mukaddes şehri korumaya yönelik tedbiri Nebi Musa bayramını Akçura’nın mektubuyla değerlendirdi.

Uzun yıllar Osmanlı idaresinde kalan Kudüs topraklarının İngilizler tarafından işgalini Yrd. Doç. Dr. Khalid el-Awaisi’den okuyoruz.

Mustafa Armağan Kudüs’ün istihbarat zaafı yüzünden kaybedildiğini açıklıyor.

Gazeteci-yazar Mustafa Özcan özel röportajında İsrail’in kuruluşunu Osmanlı İmparatorluğu’nun yıkılışına bağlıyor.

Siyonistlerin organize ettiği Yahudi göçlerinin Filistin tarihinde nasıl bir dönüm noktası teşkil ettiğini Dr. Can Deveci açıklıyor.

Dünya barışının zembereği haline gelmiş, birçok melik ve kralı bünyesinde barındıran kadim şehir Kudüs’ü gazeteci-yazar Süleyman Gündüz tasvir etti.