Özel Sayı 12 - Sayı 12

Türk-İslam Tarihinin İlk Cihan Devleti: Selçuklular

TÜRK-İSLAM TARİHİNİN İLK CİHAN DEVLETİ: SELÇUKLULAR

DERİN TARİH’İN “SELÇUKLULAR” ÖZEL SAYISI ÇIKTI!

Derin Tarih’in 12. Özel Sayısı raflarda yerini aldı! Hem Türk, hem de İslam İmparatorluğu içinde en büyük ve köklü devletlerden biri olan Selçukluların tarihi Malazgirt’ten Nizamiye medreselerine, sikkelerden Hasan Sabbah ve Bâtınilere, meşhur kumandanlardan başkentlere, sanat ve mimariden devlet ve ordu teşkilatına bilinmeyen yönleriyle okura ulaşıyor. Selçuklu tarihi otoritelerinden Prof. Dr. Muharrem Kesik’in direktörlüğünde hazırlanan sayı Selçuklular derslerine kapsamlı bir giriş niteliği taşıyor.

NELER VAR?

Devlet teşkilatları, mobilize olma hızları ve üstün askerî disiplinleriyle Türklerin kaderinde dönüm noktası olan Büyük Selçuklu Devleti’ni Prof. Dr. Muharrem Kesik kaleme aldı.

Selçuklu Devleti nasıl idare ediliyordu? Aslî devlet birimleri ve görevleri nelerdi? Bir “İmparatorluğun” idare mekanizmasına Prof. Dr. Cihan Piyadeoğlu büyüteç tuttu.

Selçuklu hanedanındaki iki güç odağı olan Tuğrul ve Çağrı Beyler ve amcaları Arslan Yabgu’nun ayrışmasına dayanan siyasî kopuşa Doç. Dr. Mustafa Alican mercek tuttu.

Selçuklu’yla özdeşleşen efsanevî Çift Başlı Kartal sembolizmini Doç. Dr. Erkan Göksu analiz ediyor.

Prof. Dr. Muharrem Kesik, Büyük Selçuklu Devleti’nin “gizli hükümdarı” vezir Nizâmü’l Mülk’ün icraatını, askerî-idarî reformlarını ve iktidar yolundaki çetin mücadelesini yazdı.

Batı’nın önde gelen üniversitelerine ilham veren dünyanın ilk üniversitesi Nizâmiye Medreselerinin eğitim programı, yetiştirdiği âlimler, İslam dünyasında edindiği gaye ve daha pek çok şaşırtıcı ayrıntıyı Prof. Dr. Ahmet Ocak paylaşıyor.

Suikastları ve propaganda faaliyetleriyle Batılıların da dikkatini çeken “tarihin ilk teröristleri” Hasan Sabbah ve Bâtınîlerin Selçuklularla münasebetini Dr. Pınar Kaya ele aldı.

Selçuklu tarihinin İslam ve Türk tarihindeki yeri ve önemi nereden gelir? Selçuklu hanedanının akıbeti ne oldu? Selçuklu tarihi araştırmaları ve eğitim müfredatı ne düzeyde? Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Refik Turan cevapladı.

Selçukluları ‘kardeş’ kılan teşkilat Ahiliğin İslam tarihindeki izlerini Prof. Dr. Haşim Şahin kaleme aldı.

Prof. Dr. Seyfullah Kara, Sünnî-Şiî ayrımını ortadan kaldırarak bugüne mesaj veren Selçukluların barış, huzur ve kardeşliği merkeze alan mezhep politikalarını anlattı.

Türklerin Anadolu’yu yurt edinip Türkleşmesini sağladıkları, bu suretle bugünkü Türkiye’nin temellerinin atıldığı Türkiye’nin miladı Malazgirt Savaşı nasıl zafere dönüştü? Prof. Dr. Muharrem Kesik cevaplıyor.

Selçuklular Anadolu’ya niçin geldiler? Bizans’ın önünde nasıl duvar oldular? Kardeş kavgalarından Moğol zulümlerine Anadolu Selçuklularının hikâyesini Dr. Emine Uyumaz anlattı.

Selçuklu hükümdarları edip ve şairleri nasıl himaye etmişti? Tasavvuf edebiyatının doğuşundan eser çoğaltılmasına, Selçuklu edebiyatının sözlü ve yazılı eserlerini Prof. Dr. Osman G. Özgüdenli kaleme aldı.

Selçuklu sikkelerini diğer İslam devletlerinin sikkelerinden ayıran farklar nelerdi? Hangi sembol ne anlama geliyordu? Selçuklunun iktidar alâmeti sikkeleri Dr. Sadi S. Kucur yazdı.

Haçlılar karşısında İslama kalkan olan Türkiye Selçuklularının tarihî serüvenini Prof. Dr. Aydın Usta anlattı.

Dr. İbrahim Balık, Büyük Selçuklu Devleti’nin Ortadoğu’ya vurduğu 3 mührü tanıtıyor.

Antalya, Sinop ve Alanya’nın fethinden Çaka Bey’e; Trabzon kuşatmasından ilk gemi ve tersanelere Selçukluların denizlerdeki nefes kesen serüvenini Burak Nafiz Sarıcı kaleme aldı.

Selçukluların ilmin, zevkin, estetiğin ve dehanın birleşerek oluşturduğu harikulade sanat ve mimarî eserlerini Prof. Dr. Kadir Pektaş kaleme aldı.

Dr. Murat Öztürk, Aksungur’dan Savtegin’e, Porsuk’tan Saltuk Bey’e sultanların sağ kolu olup gayrimüslim liderler tarafından dahi takdir edilen, Haçlılara ve Bâtınîlere karşı mücadele eden Selçuklu komutanlarından 12’sini tanıttı.

Selçuklu-Bizans ilişkilerindeki sürpriz ittifakları, taht oyunlarını ve savaş hilelerini İsmet Burak Batır’ın kaleminden okuyoruz.

Nîşâbur’dan Rey’e, Isfahan’dan Merv’e, İznik’ten Konya’ya 10 Selçuklu başkentini Yasin Karakuş yazdı.

Ortaçağ İslam devletlerinin dayandığı en önemli askerî ve idarî teşkilatlarından gulâm ve ıktânın Selçuklu medeniyetindeki yeri ve şaşırtıcı ayrıntılarını Doç. Dr. Erkan Göksu satırlara taşıdı.

Selçuklu literatürüne katkı sağlayan üstadları ve eserlerini Abdullah Burgu yazdı.

Moğollara karşı devlete siper olan Rum köle Celâleddin Karatay’ı Türkiye Selçuklularının en mühim devlet adamlarından biri yapan neydi? Dr. Zehra Odabaşı cevaplıyor.

İpek ve Baharat yollarının kontrolünü elinde bulunduran Selçukluların Ortadoğu ticaret faaliyetlerini Dr. Yaşar Bedirhan anlattı.