Özel Sayı 13 - Sayı 13

Türk-İslam Sanatlarının Gözbebeği Hat Sanatı

DERİN TARİH’İN 13. ÖZEL SAYISI ÇIKTI

HAT SANATI ÖZEL SAYISI

Derin Tarih özel sayılar silsilesine, Türk-İslam sanatlarının merkezinde yer alan “Hat Sanatı”nı ekledi. Alanında önemli çalışmalar yapmış olan akademisyenlerle birlikte hat sanatını bilfiil icra eden hattatlar birbirinden müstesna yazılarıyla yer aldılar. Günümüz hat sanatının tanınmış isimlerinden olan hat üstadlarıyla yapılan mülâkatlar ile hat sanatının güncel meseleleri ilgi çekici hatıralarla birlikte müzakere edildi. Derin Tarih’in Hat Sanatı Özel Sayısı için kütüphanenizde yer açın.

BAŞKA NELER VAR?

Doç. Dr. Fatih Özkafa, Asr-ı Saadet’ten bugüne hat sanatının tarihî serüvenini kaleme aldı.

Harflerin yazılış şekillerinin farklı coğrafyalarda nasıl değiştiğini; Kûfî ve Neshî yazı karakterlerinin tarih boyunca aldığı isimler, vasıflar ve bunları temsil eden yazı çeşitlerini Dr. Ahmet Gedik yazdı.

Asr-ı Saadet’ten bugüne Kur’ân-ı Kerîm’in bir kitap olarak vücut bulma sürecini Prof. Dr. Mehmet Emin Maşalı anlattı.

Hat sanatının incelikleri, İslam ülkelerine kıyasla Türkiye’de hattın geldiği nokta ve yarışmalarla ilgili açıklamalarda bulunan günümüzün en kıdemli hattatlarından Hasan Çelebi’nin röportajı…

Hattın Güneşi olarak anılan, adına beyitler yazılan, Kanûnî devrinin meşhur hattatı Ahmed Şemseddin Karahisârî’nin hayat hikâyesini Talip Mert satırlara taşıdı.

Hat sanatı ile kaligrafi ve grafik sanatları arasındaki ilişkiyi Dr. M. Savaş Çevik yorumladı.

Hat sanatının rotasını yeni ufuklara yönlendiren Hâfız Osman Efendi’yi Ömer Faruk Dere’nin kaleminden okuyacaksınız.

350 yıllık Hilye-yi Şerife geleneği hakkında bilinmeyenleri Şerif Hamideddin Tektaş gözler önüne serdi.

İki büyük Osmanlı hattatı İsmail Zühdî Efendi ve biraderi Mustafa Râkım Efendilerin hayat hikâyesini Ali Uğur Karataş kaleme aldı.

Hat sanatının siyasetteki yeri Prof. Dr. İsmail Kara’nın kalemiyle buluştu.

Kafkasya kökenli, Nakşî bir aileden gelen Mahmud Celaleddin Efendi’nin hayatını Ahmet Koçak yazdı.

Nesih ve Tâlik yazı türlerinin birleşiminden doğan Nestâlik yazı türünün ilginç hikâyesini Mustafa Parıldar satırlara taşıdı.

Musikîşinas hattat Kazasker Mustafa İzzet Efendi’yi İsmail Orman kaleme aldı.

Hat sanatının uygulama alanlarını Doç. Dr. Mehmet Memiş’in kaleminden okuyacaksınız.

Sultan Abdülmecid tarafından Mecidî nişanına layık görülen Mescid-i Nebevî hattatı Abdullah Zühdî Efendi’nin hayat hikâyesini Ali Hüsrevoğlu yazdı.

Asr-ı Saadet’ten Endülüs’e, Osmanlı’dan Cumhuriyet’e kadın hattatları Ayten Tiryaki kaleme aldı.

Doç. Dr. Yusuf Bilen, pürüzsüz ve mukavemetli harflerin üstadı Mehmed Şevki Efendi’nin şaşırtıcı hikâyesini anlattı.

Hattat Mehmed Özçay ve Osman Özçay kardeşler ile hat sanatının geçmişten bugüne serüvenini konuştuk.

Celî yazının üstadı Sâmi Efendi’nin hayatını Mahmud Sami Kanbaş kaleme aldı.

Balkanlar’dan İstanbul’a gelip Enderûn-ı Hümâyun’a giren ve Hırka-yı Saâdet dairesinde hat dersleri alan Mehmed Nazif Bey’in şaşırtıcı hikâyesini Abdurrahman Depeler satırlara taşıdı.

Teknoloji ile hattı buluşturma çabalarının imkân ve neticelerini Doç. Dr. Muhammed Abay ele aldı.

Mushaf kitabetinin üstadlarından Hasan Rıza Efendi’nin hayat hikâyesini Elif İlter’in kaleminden okuyacaksınız.

Reîsü’l Hattâtin sıfatına layık olan Hacı Kâmil Akdik’i Kuddusi Doğan anlattı.

Albaraka Türk Genel Müdür Yardımcısı Hasan Altundağ ile hat koleksiyonculuğu üzerine konuştuk.

Mustafa Armağan’ın kaleminden Reîsü’l-Hattâtin Hacı Kâmil Akdik’le hat sanatının metafiziğine yolculuk.

Hattat, tuğrakeş, müzehhip ve ressam İsmail Hakkı Altunbezer’i Ferhat Kurlu satırlara taşıdı.

Orhan Altuğ, 20. yüzyılın önemli hattatlarından Mustafa Halim Özyazıcı’yı anlattı.

Arap coğrafyasının meşhur hattatlarını Sami Naddah kaleme aldı.

Prof. Dr. M. Uğur Derman, Üstad Necmeddin Okyay’ın hayat hikâyesini kaleme aldı.

Hat sanatını ba’sü ba’de’l-mevte ulaştıran hattat Hâmit Aytaç’ın kıymetli hatıralarını, talebesi Muhsin Demirel ile konuştuk.

Yusuf Ünal, hat sanatı araştırmacıları için kapsamlı bir bibliyografya kaleme aldı.

Sayı temin etmek isteyenler için