Özel Sayı 16 - Sayı 16

Hz. Mevlânâ Ve Mevlevîlik

DERİN TARİH’İN 16. ÖZEL SAYISI ÇIKTI

HZ. MEVLÂNÂ VE MEVLEVÎLİK ÖZEL SAYISI

 

Bir aşk ve coşku volkanı halinde kelimelerini çağımıza boca etmeye devam eden büyük ruhun sırrına dokunmak isteyenlere uzatılmış birer ipucudur şiirleri. Bugün yazılmışçasına canlı ve etkili ama aynı zamanda geçmişin bütün katmanlarını içinde dürülü bulduğumuz birer alevden tomar onlar. Tutanın elini, okuyanın dilini yakar.

Yanmak, eksikliklerle dolu insandan kâmil insana doğru yükselmektir. Ölmek ve yeni bir insan olarak doğmaktır. Ruhun garip, yani gurbette, yani misafir olarak geçici olarak bedenle ikamet ettiği bu dünyadan evine, özüne dönüşüdür. Yanan, ham olan her şey; yabancılaşmış ve uykuda olan benliğin gördüğü bütün rüyalar ve yalanlardır.

Azığı aşk olan ruhlardır sema sırasında tennurelerin içinde erimişçesine savrulanlar. Ancak onlar bir elleriyle semadan aldıklarını öbür elleriyle arza serpebilirler. Ancak onlar gönüllerini gerçek birer gökyüzü, vücutlarını gerçek birer yeryüzü haline getirebilir, yanaklarını bir gülün yapraklarına dayamış gibi boyunları bükük, dünyanın gamından, kasavetinden uzak, can şerbeti içmişçesine sarhoş, dönebilirler… Hz. Mevlânâ’nın tarihî ve edebî kişiliğine perde açıyoruz. İsteyenler bizimle birlikte bu uçsuz bucaksız manzaraya perde açabilirler. Perdeler, 16. özel sayının sayfalarında saklı…

 

 

BAŞKA NELER VAR?

 

Merhum Prof. Dr. Emin Işık Hoca’nın vefat etmeden evvel yazdığı son yazısı olan “Son Mevlevî Şeyhi, Şâir ve Edip Midhat Baharî Beytur” yazısını sizlere takdim ediyoruz.

Prof. Dr. Mahmud Erol Kılıç “Senden başka neye baktımsa gözümün nurunu götürdü” diyen Hz. Mevlânâ’nın varlık telakkisi üzerinde durdu.

Hz. Mevlânâ Muhammed Celâeddîn-i Rûmî’nin aşk telakkisini Prof. Dr. Bilal Kemikli kaleme aldı.

Fetva, takva ve mânâ hanedânı olan Mevleviyye’nin tarihçesini Dr. Mustafa Topatan tafsilatlı bir şekilde anlattı.

Hz. Pîr’i nasıl doğru anlayabiliriz? sorusuna usûl ve erkâna dair bilinmeyen yönleriyle Hz. Mevlânâ ve Mevlevîlik’i Ömer Tuğrul İnançer anlattı.

“Peygamberimizin yolu aşktır, öyleyse aşk onadır” diyerek yola çıkan Peygamber âşığı Hz. Mevlânâ’yı Prof. Dr. Safi Arpaguş satırlara taşıdı.

Mesnevî’nin mektebi Mesnevîhanlık kurumunu Prof. Dr. Adnan Karaismailoğlu bizlere aktardı.

Mesnevîliğe kimler girebilir? Nasıl Mevlevî olunur? sorularına Doç. Dr. Nuri Şimşekler cevap verdi.

Doç. Dr. Sezai Küçük, bulunduğu yere can veren Mevlevîliğin Halep’ten Mekke’ye Ortadoğu’da izlerini bizler için takip etti.

Doç. Dr. Hilal Kazan, Mevlevîliğin hat sanatıyla tezyinini adeta bizlere çizdi.

Türk mûsıkîsinin ölümsüz şaheserleri olan Mevlevî ayinleri ve güfte özelliklerini Doç. Dr. Yakup Şafak anlattı.

Öğr. Gör. Mehmet Cemal Öztürk, tasavvuf neşvesi tüten Rumeli Mevlevîhaneleri’nden bir tutam bizlere koklattı.

Araştırmacı-Yazar Mikail Türker Bal, Osmanlı Saraybosna’sındaki Mevlevî mührüne ışık tuttu.

Sultan II. Abdülhamid ile Abdülvâhid Çelebi arasındaki gerilirimin sebebini Doç. Dr. Serdar Ösen kaleme aldı.

Mevlânâ Hazretleri’nin Mesnevî’sini ilmen ve kalben içselleştiren; âlim, ârif ve âşık olan Ahmed Avnî Konuk’u Dr. Savaş. Ş. Barkçin anlattı.

Hazret-i Mevlânâ’nın 22. nesilden torunu olan Esin Çelebi “Bu kanı taşımanın bedeli bu yola hizmetle ödenir” dedi.

Beş Şehir’in 35 sayfalık Konya kısmında neden Hz. Mevlânâ’ya anca 20. sayfada sıra gelir? sorusunun cevabını Araştırmacı-Yazar Mustafa Armağan’dan öğrendik.

Birçok bakımdan önem arz eden Hanya Mevlevîhânesi’ni, konuyla ilgili önemli çalışmalara imza atan, Hanya / Girit Mevlevihanesi kitabının yazarı Prof. Dr. İsmail Kara’dan okuyoruz.

Hz. Mevlânâ, Selçuklular ve Moğollar üçgeninde Hz. Mevlânâ’nın ajan olması gibi kafalara takılan ve ortaya atılan pekçok soru ve iddialara Uzman Tarihçi Muhammed Ali Orak cevap verdi.

Cihan Harbi’nde cepheye koşan derviş askerler, diğer bir adıyla Mücâhidîn-i Mevleviyye’yi Prof. Dr. Hülya Küçük kaleme aldı.

Mehmet Cemal Öztürk, I. Dünya Savaşı’na katılan gönüllü Mevlevî alayı hakkında kısa ve özlü izahat verdi.

Osmanlı Devleti’nin fethettiği yerlerin İslâmlaşmasında büyük rolü olan, Osmanlı’nın gözbebeği Mevlevîhaneleri Prof. Dr. Haşim Karpuz yazdı.

Hz. Mevlânâ’ya göre mânevi tekâmül’ü anlatan Prof. Dr. Osman Nuri Küçük, Hz. Mevlânâ’nın ilâhî kimya iksirinin listesini bizlere verdi.

Âdâb ve erkân tarîkatı olan Mevlevîliğin usul, âdet, kaide ve terimlerdeki gizli cevaplarını Doç. Dr. Nuri Şimşekler verdi.

“Mevlevî Postnişinliğini Dirilten Çınar: Mustafa Holat Dede”yi Fahri Özçakıl kaleme aldı.

  1. asrın en mühim entelektüellerinden Kenan Rifâî’nin kapsamlı ve titiz Mesnevî şerhlerini Öğr. Gör. Arzu Eylül Yalçınkaya’dan dinledik.

Halvette kalbine Mesnevî şerhi doğan Sultan II. Selim devri meşhur âlimlerinden Şem’i Efendi’yi Dr. Şeyda Öztürk’ten okuduk.

Sayı temin etmek isteyenler için