Özel Sayı 5 - Sayı 5

Tarihin Akışını Değiştiren Peygamber: Hz.Muhammed

TARİHİN AKIŞINI DEĞİŞTİREN PEYGAMBER

DERİN TARİH’İN HZ. MUHAMMED (s.a.s) ÖZEL SAYISI ÇIKTI!

Derin Tarih 5. özel sayısında, Efendimizin (sas) hayatı ve ahlakî kişiliğiyle döneminde cereyan eden birçok olayı bilinmeyen yönleriyle Peygamber sevdalılarına sunuyor. Alanlarında yetkin kalemlerin yazılarıyla; soyağacından ehl-i beyte, siret ve suretinden hangi yemekleri sevdiğine, tebliğ yönetiminden evlilik ve düğün usullerine kadar Hz. Muhammed’in ulvî dünyasının haritası bu sayfalarda.

Muhteşem 2 hediye!

Hilmi Aydın’ın hazırladığı Mukaddes Emanetler kitabı bütün ayrıntıları ve muhteşem görselleriyle hediye! Ayrıca Sultan I. Abdülhamid’in Peygamber Efendimize yazdığı şiir, özel mühürlü zarfıyla ilk kez sizin elinizde açılacak!

BAŞKA NELER VAR?

 • Derin Tarih yazarlarından Dosya Editörü Prof. Dr. Adnan Demircan, Allah’ın Elçisi’nin sireti ve suretini yazdı.
 • Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez, Hz. Peygamber’in çağrılarını bu çağa taşıyor.
 • Doğumundan Peygamberliğine, Hz. Muhammed’in benzersiz çocuk yılları Prof. Dr. Kasım Şulul’un kaleminden.
 • Resulullah’ın ticaret ahlakını Muhammed Emin Yıldırım anlatıyor.
 • İlk Müslümanların çoğunun 31 yaşın altındaki gençlerden oluşması neyin göstergesi? Doç. Dr. Hüseyin Güneş açıklıyor.
 • Hz. Muhammed’e peygamberlik geldiğinde herkesten önce ona iman eden eşi Hz. Hatice’nin örnek hayatından izleri Prof. Dr. Mustafa Ağırman’ın yazısında bulacaksınız.
 • Hz. Peygamber’in Müslümanlar için ne anlama geldiği, hocaların hocası Prof. Dr. Mustafa Fayda söyleşinde.
 • Ayet ve hadislerin ışığında vahiy çeşitlerini Prof. Dr. Cağfer Karadaş anlatıyor.
 • Resulullah’ın müşriklerle ilişkisi ve diplomatik münasebetlerini Prof. Dr. M. Ali Kapar yazdı.
 • Peygamber’in 10 tebliğ metodunu Doç. Dr. Ahmet Güzel’den dinliyoruz.
 • İsrâ ve Mirac mucizeleri nedir, ne değildir? Prof. Dr. Halil İbrahim Bulut cevaplıyor.
 • Diyanet İşleri eski başkanı Prof. Dr. Ali Bardakoğlu, Peygamberimizin önüne gelen hukukî ihtilafları nasıl çözdüğünü yazdı.
 • Mustafa Armağan, iki cihan serveri olmanın dayanılmaz ağırlığını paylaşıyor.
 • Mekke’de can güvenliği kalmayan Müslümanlardan bir grubun Habeşistan’a hicretini ve sonuçlarını Prof. Dr. Levent Öztürk’ün yazısında okuyacaksınız.
 • İslam davetini kabul edip canını feda eden ilk Müslüman kadın sahabeleri Prof. Dr. Rıza Savaş tanıtıyor.
 • İslam tarihine yeni bir dönem açan Mekke’nin fethini öğrenmek istiyorsanız, Prof. Dr. Ünal Kılıç’ın yazısını kaçırmayın.
 • Bir Peygamber aşığı Muhammed Hamidullah, öğrencisi Prof. Dr. İhsan Süreyya Sırma tarafından ancak bu kadar güzel tanıtılabilirdi.
 • Hz. Muhammed ve İslamiyetle ilgili yalan, yanlış ve çarpıtılmış bilgileri Prof. Dr. Nuh Arslantaş ifşa ediyor.
 • Vefalı bir eş, şefkatli bir baba ve dünyanın en tatlı dedesiydi Efendimiz. İnsanlık tarihindeki en büyük dönüşüme öncülük eden Peygamberimizin insanî özelliklerini Prof. Dr. Adem Apak’ın yazısından okuyalım.
 • Resulullah döneminden evlilik ve düğünü Doç. Dr. Mehmet Akbaş kaleme aldı.
 • Hz. Muhammed’in (sas) hırkasını hediye ettiği Ka‘b b. Züheyr nasıl Müslüman oldu? Yazdığı 58 beyitlik kasidenin hangi mısraları Peygamberimize tesir etti? Cevabı, bu muhteşem şiiri Türkçede ‘yeniden söyleyen’ Prof. Dr. Mahmud Kaya’nın satırlarında.
 • Osmanlı’da el üstünde tutulan seyyidler ve şerifleri, Evlad-ı Resul sevgisini Prof. Dr. Abdülkadir Özcan satırlara taşıyor.
 • Dünya tarihini değiştiren kutlu yolculuk hicreti Prof. Dr. Adnan Demircan yazdı.
 • Hz. Muhammed’in Medine’si nasıl bir şehirdi? Cevabı Yrd. Doç. Dr. Tahsin Koçyiğit’in satırlarında.
 • İşte Osmanlı’nın Efendimize hürmeti! Kuba Mescidi’nin çift tuğralı kitâbesinin hikâyesi Uğur Derman’ın kaleminden.
 • Medine Vesikası ve bir arada yaşama sanatını Prof. Dr. Halit Çalış kaleme aldı.
 • İslam sanatında Hz. Peygamber’i Yrd. Doç. Dr. Hilal Kazan’dan dinliyoruz.
 • Hz. Peygamber’in düşmanlarını dahi büyüleyen ahlakını Prof. Dr. Mustafa Çağrıcı satırlara taşıdı.
 • Batılı Müslüman yazarlardan Martin Lings’in kaleme aldığı, dünyanın en çok okunan siyeri Hz. Muhammed’in Hayatı kitabının hikâyesini, mütercimi Nazife Şişman’dan dinleyelim.
 • Ensar ve Muhacir arasındaki emsalsiz kardeşliği Prof. Dr. Mehmet Salih Arı’nın kaleminden okuyoruz.
 • Bir komutan olarak Resulullah’ı Yrd. Doç. Dr. Cafer Acar kaleme aldı.
 • Prof. Dr. M. Mahfuz Söylemez’in kaleminden Mekke’nin fethine giden Nebevî yol:
  Hudeybiye Barış Antlaşması.
 • Şefkat ve merhamet peygamberi engellilere nasıl davranırdı? Doç. Dr. Mithat Eser cevaplıyor.
 • Prof. Dr. İsmail Taşpınar’ın kaleminden Ortaçağ’dan Yeniçağ’a Hıristiyanların Hz. Muhammed’e bakışı.
 • Prof. Dr. Mustafa Kara ile tasavvufun Efendimize hangi özge nazarla baktığını konuştuk.
 • Saadet asrındaki Peygamber mutfağını Prof. Dr. Adnan Demircan satırlara taşıyor.
 • Yönetici peygamberin amacı devlet değil davet idi! Prof. Dr. M. Hanefi Palabıyık yazdı.
 • Hz. Muhammed’in diplomatik vizyonunu ortaya koyan İslama davet mektuplarını Prof. Dr. İmadüddin Halil kaleme aldı. Türkçesi ve Arapçasıyla karşınızda!
 • Ağır bir emanet Ehl-i Beyt’i Doç. Dr. Gülgûn Uyar anlatıyor.
 • Prof. Dr. Hikmet Akdemir yürüyen Kur’an Hz. Resulullah’ı satırlara taşıyor.
 • Hz. Muhammed’in hayvanlara da merhamet etmeyi nasıl öğütlediğini Prof. Dr. Yusuf Ziya Keskin kaleme aldı.
 • Çağdaş siyerlerde peygamber tasavvuru nasıl tahrif ediliyor? Doç. Dr. Şaban Öz cevaplıyor.
 • Muhammed ve Muhabbed; derin bir sevginin kısa tarihini Yrd. Doç. Dr. Nihal Şahin Utku anlatıyor.