Özel Sayı 6 - Sayı 6

İstanbul'u Yeniden Fethetmek

Derin Tarih 6. özel sayısıyla İstanbul’a mercek tutuyor.

İstanbul’u yeniden fethetmek…

Antikçağ’dan Latin istilasına, Bizans’tan Osmanlıların fethine kadar İstanbul’u çeşitli yönleri ele alındı. Fethin arka planından efsanelerine, ilginç mezar taşlarından su yapılarına, elçi törenlerinden sahaflar çarşısına, Ayasofya’nın tarihî serüveninden seyyahların gözlemlerine, hasbahçelerden şenliklere… İstanbul’un sosyal ve siyasî tarihinden kesitler sunuldu.

Muhteşem poster hediye!

Derin Tarih İstanbul özel sayısının yanında muhteşem bir İstanbul posteri büyük okuyuculara hediye ediyor! Eşsiz İstanbul manzarasını doya doya izlemek isteyenler bu fırsatı sakın kaçırmasın.

BAŞKA NELER VAR?

 • Bizans, İstanbul fethedildiğinde Rumeli ve Anadolu’daki
 • Birkaç küçük bölge dışında tam anlamıyla ortadan kaldırılmıştı. Fatih, kendi deyimiyle “küçük cihad”dan “büyük cihad”a geçiş yapmıştı. Ünlü tarihçi Heath W. Lowry Osmanlı rönesansını yorumluyor. .
 • İstanbul’un asırlık hafızası Prof. Dr. Semavi Eyice ile konuştuk. “İstanbul’u bize miras bırakanların estetik seviyesine maalesef ulaşamadık.”
 • İstanbul’da sahabe türbeleri ve makamları Prof. Dr. Adnan Demircan’ın kaleminden.
 • Sultan III. Murad ile Nalıncı Baba hikâyesini bilmeyen yoktur. Bir gün Padişah bir rüya görür. Telaşla Sadrazamı yanına alır ve “Öyle emrolunduk” diye molla kılığında Unkapanı’na giderler. Derken bir cesetle karşılaşırlar. Ahali pek de hayırla yâd etmez merhumu. Peki cenazeyi kim kaldıracaktır? Yavuz Bahadıroğlu bir İstanbul’un hikayesini kaleme aldı.
 • Efsane fısıldayan şehir İstanbul… Şehr-i İstanbul’da kuruluşundan bugüne birçok efsane kulaktan kulağa dolaşır. Bakalım 9 efsane hangi sırları fısıldıyor? Ferhat Aslan’ın kaleminden İstanbul’un efsanelerini okumaya hazır olun.
 • Kuruluşundan bugüne binlerce tüccarı, seyyahı, elçiyi ve sanatkârı ağırlayan İstanbul’un güzelliğine bigâne kalamayanlar, bu şehirde geçirdikleri hatıraları kayıt altına aldılar. Ümit Meriç, seyyahların aynasından yansıyan renkli dünyaların kapılarını aralıyor. ‘Şehirlerin Kraliçesi’ne seyyah nazarlar…
 • Osmanlı İstanbul’unda gündelik hayat pratikleri nasıldı? Modernleşme hareketleriyle yeni ulaşım vasıtaları ve sosyallik biçimleri âdâb-ı muâşereti nasıl etkiledi? İşte alaturka ile alafranga davranış biçimleri arasında değişen İstanbul Fatma Tunç Yaşar’ın kaleminden.
 • “İstanbul’a şehir disiplini kazandıran Mimar Sinan’dır.” Sinan üzerine çalışmalarıyla tanınan Prof. Dr. Suphi Saatçi, İstanbul’un stratejik derinliğinin temelinde Anadolu’nun bulunduğunu iddia ediyor. 15 Temmuz şehidi Mustafa Cambaz’ın son röportajı!
 • İstanbul’un ilk doğumevi Demirkapı Viladethanesi’nin hikâyesini Ayten Altıntaş satırlara taşıdı.
 • Yahya Kemal’siz bir İstanbul düşünülebilir mi? Üstadın yazı ve konferanslarıyla ortaya koyduğu “Türk İstanbul” formülünü Beşir Ayvazoğlu’nun revnaklı üslubundan okumak bir ayrıcalık.
 • Evliya Çelebi’nin meşhur eseri Seyahatnâme’de bir başka ışıldar İstanbul. Çelebi’ye göre İstanbul’da şehir hakkında konuşmayan hiçbir şey yoktur: Su, taş, ağaç, mermer, kuyu… Mustafa Armağan Evliya Çelebi’yi satırlara taşıyor.
 • Osmanlı payitahtı siyasî merkez olmanın ötesinde entelektüel bir cazibe merkeziydi. Hele Sahaflar Çarşısı yaydığı kitap kokusuyla şehrin canlı kültürel ocaklarından biriydi. İsmail Erünsal bu güzide mekanın tarihine büyüteç tutuyor.
 • Sahaflık bir bakıma kitapların tarihi ile iç içe geçmiş bir hayat şekli. İstanbul’un kültür tarihinin ayrılmaz bir parçası olan sahaflığı, mesleğin yaşayan duayeni İbrahim Manav’la konuştuk. “Sahaflık İstanbul’a en yakışan meslektir.”
 • Osmanlı kültüründe “miyâh-ı nefîse” ve “mâ’-i lezîz” gibi adlarla anılan memba suları hayatın kaynağı olarak görülmüş, halkın faydalanması önemsenmiştir. Çırçır, Karakulak,
 • Şifa, Hünkâr, Taşdelen ve Sırmakeş gibi meşhur suların hikâyesini dinlemeye var mısınız?
 • Davut Hut’un kaleminden su gibi aziz şehir “İstanbul…
 • Elçi kabul törenleri Osmanlı Sultanları için devletin güç ve ihtişamını dosta düşmana göstermenin en iy i yoluydu. Ressam ve minyatürcülerin ilgisini çeken törenler nice eserle ölümsüzleştirilmişti. Bir diplomasi şehri İstanbul’u İbrahim Yıldırım yazdı.
 • Prof. Dr. Sadettin Ökten İstanbul’un ruh röntgenini çekti: “İstanbul’da vakıf insanlar vardı.”
 • Asırlarca Doğu Roma İmparatorluğu’nun hâkimiyetinde dinlerini rahatça yaşayamayan Yahudiler için İstanbul’un Osmanlılar tarafından fethi bir kurtuluş demekti. Türkler farklı coğrafyalardan göç eden Yahudilerin birikiminden faydalanırken, Yahudiler de kendilerine güvenli ve müreffeh bir hayat bahşeden bir ülkeye sığınmışlardı. Fatih ile yeniden hayat bulan Yahudilerin hikâyesini Naim Güleryüz kaleme aldı.
 • Şehirlerin manevi bekçileri toprak altından korumaya devam ediyorlar Dersaadet’i… Sümbül Efendi’den Eyüp Sultan’a İstanbul denilince akla ilk gelen ziyaretgâhlara yelken açıyoruz. Niyazi Mısrî’nin âhını Mustafa Armağan yazdı.
 • Dersaadet’in sohbet ehli mezar taşlarını Ali Rıza Özcan kaleme aldı.
 • Ramazan’ın 14’ünü 15’ine bağlayan gece Cibali’de çıkan ve tam 65 saat süren yangın İstanbul’un üçte birini yok etmişti. Ramazanın son günlerini şehir ahalisine zehir eden ve payitahtı bir seyyah gibi gezip neredeyse her haneyi selamlayan bu öfkeli yangını, ilk kıvılcımdan küllerine kadar takibe hazır mısınız? İstanbul’un yangınlar Kemalettin Kuzucu’nun kaleminden okumaya hazır olun!
 • Tarihin hafızası Prof. Dr. Semavi Eyice 10 soruda Ayasofya’yı anlatıyor.
 • İstanbul’un gördüğü en muhteşem düğünü Mehmet Arslan kaleme aldı.
 • İstanbul tekkelerinde günlük hayat nasıldı? Muharrem Varol cevaplıyor.
 • Padişahın cefasını hasbahçe sefası dindirdi! Murat Yıldız’ın kaleminden Osmanlı hasbahçeleri…
 • İstanbul’da ilk balonu İngiliz Selim uçurmuştu! Mustafa Kaçar bilim tarihinin bilinmeyen bir yüzünü açığa çıkardı.
 • Haremde sakal-ı şerif olduğunu biliyor muydunuz? Halil Solak’ın kaleminden Dolmabhçe Sarayı’nın haremi…
 • İstanbul’un kendine has musikisini Türk musikisi alanındaki güzide çalışmalarıyla tanınan Savaş Barkçin ile konuştuk. Musikimizin diğer müziklerden farkları ve meşk usullerini usta bir ağızdan dinlemek istiyorsanız buyurun sohbetimize. Barkçin: “İstanbul’un makamı nihavend’dir”
 • Mısır’ın fethinden sonra Mekke, Medine ve Kudüs’e gönderilen Surre alaylarının başlangıç noktası olan Payitahtta bu organizasyonu hangi kurumlar yapardı? Bütün mal varlıklarını Haremeyne bağışlayan İstanbullular kimlerdi? Surre alaylarının renkli yolculuğunu Seyit Ali Kahraman kaleme aldı.
 • Buyurun İstanbul’un lezzet ve sıhhat sofrasına… Tolunay Sandıkçıoğlu’nun kaleminden İstanbul’un yemek kültürünü okumaya hazır olun!