Şubat 2014 - Sayı 23

KAPAK DOSYASI: BİLİNMEYEN YÖNLERİYLE ALEVİLİK VE BEKTAŞİLİK

Alevi ve Bektaşiliğin bilinmeyen yönleri aydınlatılıyor. Bektaşi kimliğinin, dünü ve bugünü nedir? Türkiye’de Alevilik nasıldır? Bektaşiler Jön Türklere nasıl destek vermişti? İslamiyet’te ilk siyasi ayrılık Cemel Vak’ası ve Sıffın Savaşı’nda neler oldu? Alevilik ile Sünnilik arasındaki köprüler nasıl kurulamadı? Müfid Yüksel, Mehmet Çelik, Reha Çamuroğlu, Şükrü Hanioğlu, Hüseyin Hatemi ve Ahmet Yaşar Ocak cevaplıyor.Derin Tarih’ten yakın tarihin gerçek tanığı olan yeni bir kitap hediyesi daha!

Sultan Vahdettin’in yarım kalan hatıraları gün yüzüne çıkıyor. Son Osmanlı padişahı üzerine atılan iftiraları kendi ağzından sansürsüz olarak ilk kez yanıtlıyor! “Vahdettin İftiralara Cevap Veriyor” kitabı Şubat sayısında tüm Derin Tarih okurlarına hediye!

ÖZEL DOSYA:

SULTAN ABDÜLHAMİD

Vefatının 96. yılı sebebiyle Sultan Abdülhamid özel dosyası Şubat sayısında Derin Tarih‘te. Sultan Abdülhamid’in serveti kimlere gitti? O’na ilk darbeyi aslında kim düzenleyecekti? Saltanatı sırasında misyoner okullarına karşı refleksi ne oldu? Sarayı Cumhuriyet döneminde nasıl kumarhane haline getirildi? Necmettin Alkan, Songül K. Kurt ve Bekir Tank anlatıyor.

BAŞKA NELER VAR?

Minareler şehri Selanik cebren nasıl Hellenleştirildi?

Ümit Bayazoğlu anlatıyor.Beşar’a katillik babasından miras kaldı.

Hama ve Humus katliamlarını Mustafa Özcan kaleme alıyor.

Muharrem Kesik Sultan Alparslan’ın liderlik sırlarını günümüze rehber olması için aydınlatıyor.

İsmail Erünsal Osmanlı’nın Medine’de kurduğu kütüphaneleri ve ilmi faaliyetleri tüm gerçekleriyle anlatıyor.

Bir Hintli seyyahın gözünden III. Selim Osmanlı’sını keşfe hazır mısınız? Sami Akbıyık Derin Tarih okurları için kaleme aldı.

Cumhuriyet’in kaçırdığı fırsat: Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası neydi? Mustafa Armağan anlatıyor.

İstanbul mezarlıklarının gizemli gezgininin müthiş öyküsünü Semavi Eyice’den okumaya hazır mısınız?

Gülümsemenin sıhhi anahtarı diş fırçasının tarih içindeki serüvenini bu ay Derin Tarih ile keşfediyoruz.

Bir zamanlar insan hayatının kaderi nasıl timsahların ağzındaydı? Kolezyumların tarihteki yerini öğrenmeye ne dersiniz?

Ebussuud Efendi’nin ‘Maruzat’ının hikayesini Mim Kemal Öke anlatıyor.

Boğaziçili Harvardlı akademisyen Atatürk’ü Milli Şef sanıyormuş! Mustafa Armağan gerçek sanılan yalanı aydınlatıyor.