Şubat 2020 - Sayı 95

Libya’da Osmanlı’nın Ayak Sesleri

Libya’da Osmanlı’nın Ayak Sesleri

Eski Trablusgarb ve Bingazi bölgelerinin birleşmesinden oluşan Libya, gerçekten de Turgut Reis’i, Ömer Muhtar’ı, Senûsî şeyhleri, Osman Fuad Efendi’si, Enver Paşa’sı ve yurt dışına ihraç ettiğimiz tek başbakan olan Sadullah Koloğlu’su ve ilginç bir sentez olan Koloğulları ile Türkiye’mizin (Osmanlı’nın) tabiî bir uzantısıdır ve yiğit halkının bitimsiz muhabbeti dahil her mânâsıyla bizimdir. Bakalım bu maceralarımız anlatılan hikâyenin aksine nasıl yaşanmıştı?

“Libya’da Osmanlı’nın Ayak Sesleri” dosya konusunda Prof. Dr. Ahmet Kavas 4 asırlık Trablusgarb savunmamızı yazarken Dr. Ahmet Uçar Trablusgarb Savaşı’nı kasap medeniyetçisi İtalyanların vahşetinden söz ediyor. Araştırmacı – Yazar Burak Enver, Trablusgarb Savaşı ve Libya halkının Enver Paşa sevgisinden bahseden yazısıyla duygulanyor; Tarihçi – Yazar Mustafa Armağan’ın Libya’da Bir Osmanlı Şehzadesi: Osman Fuad Efendi yazısıyla uzaklara dalıyoruz. Trablusgarb’da ve bütün Kuzey Afrika’da sömürgeci güçlere direnişin sembolü olan Ahmed Şerîf Es-Senûsî ise Araştırmacı – Yazar Yusuf Sami Kamadan’ın kaleminden akıyor. Samet Tınas ise Libya’nın kurucusunun bir Türk dostu olduğuna değinerek unutulmuşu hatırlatıyor. Libya krizi ikinci Sykes Picot mu? sorusuyla beyin fırtınasına dönen kafalar Gazeteci – Savaş Muhabiri Yılmaz Bilgen ile cevap buluyor. Prof. Dr. Hasan Köni “İsrail’in varlığını sürdürmesi için Ortadoğu’nun huzursuz edilmesi şart” açıklamasında bulundu.

“Libya’da Osmanlı’nın Ayak Sesleri” dosya konusunun haricinde; Araştırmacı – Yazar Ömer Hakan Özalp, Mustafa Özel, Araştırmacı – Yazar Arif Emre Gündüz, Dr. Aygün Hasanoğlu, Metin Taha Yılmaz, Prof. Dr. Adnan Demircan, Prof. Dr. Muharrem Kesik, Prof. Dr. Ekrem Buğra Ekinci, Zeynep Günay, Araştırmacı – Yazar Resul Orman, Recep Kankal, Doç. Dr. Mustafa Alican ve Beyza Armağan gibi araştırmacı, yazar ve akademisyenlerden oluşan birçok kişi de birbirinden kıymetli yazılar kaleme aldı. Derin Tarih, bütün bildiklerinizi unutturacak bilgiler ışığında devam ediyor…