Şubat 2022 - Sayı 119

Osmanlı Fethinden Günümüze Yemen

Osmanlı Fethinden Günümüze Yemen

Derin Tarih’in bu sayısında, Osmanlı İmparatorluğu’nun uzun hâkimiyeti boyunca Yemen’de kurulan düzeni, siyasî ve sosyal dengeleri, meydana getirilen kültürel mirası ve Yemen kimliğinin oluşumunda Osmanlı izlerinin payı mercek altına alınıyor. Yemen’in Osmanlılar tarafından fethinden Lozan Antlaşması ile elden çıkışına ve sonrasındaki durumuna ve günümüzdeki vaziyetine dair sahanın birbirinden değerli uzmanları, olağanüstü bir dosyanın ortaya çıkmasını sağladılar. Gerisi Derin Tarih’in satır aralarında.

“Osmanlı Fethinden Günümüze Yemen” dosya konusunda ilk olarak sahanın muteber hocalarından Prof. Dr. İdris Bostan “Yemen’e hâkim olmak, Hindistan’a hâkim olmaktır” tespitinde bulunurken Osmanlı Arşiv Belgelerinde Yemen isimli kitabın yazarlarından Tarihçi-Yazar H. Yıldırım Ağanoğlu Yemen’in karanlıkta kalan en çarpıcı örneklerini kaleme aldı. Prof. Dr. Zekeriya Kurşun II. Abdülhamid’i sultan olarak gören son Yemenlilerle Yemen’in son yıllarını yazarken Dr. Ebtisam Al-Gerafi de 24 sene Yemen’de beylerbeyi olarak vazife yapan Hasan Paşa’nın dönemini satırlara taşıdı. Nümismat, Tarihçi-Yazar Hasan Mert Kaya Yemen’de basılan Osmanlı sikkelerini kaleme alırken Prof. Dr. İsmail Güleç de Veysel Karanî’den Belkıs’a ve edebiyatımıza değin Yemen’i satırlara taşıdı. Dr. Hümeyra Bostan Berber Yemen’deki Osmanlı hukukunu incelerken son olarak da Taha Kılınç Yemen’in modern tarihinden satırbaşlarını sıraladı.

“Osmanlı Fethinden Günümüze Yemen” dosya konusu haricinde Prof. Dr. İsmail Kara, Prof. Dr. Adnan Demircan, Prof. Dr. Mustafa Alican, Dr. Rıza Kurtuluş, Prof. Dr. Mustafa KaraProf. Dr. Gülgün Yılmaz, Samet Tınas, Dr. Zeynep Emel Ekim, Tarihçi-Yazar Hüseyin Yürük, Araştırmacı-Yazar Yusuf Sami Kamadan, Araştırmacı-Yazar Mikail Türker Bal, Araştırmacı-Yazar Mükremin Gül, Oktay Türkoğlu ve Canan Aytaş gibi araştırmacı, yazar ve akademisyenlerden oluşan birçok kişi de birbirinden kıymetli yazılar kaleme aldı.

Derin Tarih ek kitap olarak bu ay iki tane kitap hediye ediyor. Vefatlarının sene-i devriyesi münasebetiyle “Fatih Camii’nde Bir İlim Murâbıtı: M. Emin Saraç Hocaefendi” kitabı ile “Ravza’da Bir Osmanlı Efendisi: Ali Ulvi Kurucu” kitapları bütün okurlara armağan ediliyor.

Tarih okuyan şaşırmaz.