Şubat 2023 - Sayı 131

İslamiyet'ten Önce Türkler

İslâmiyet’ten Önce Türkler

Derin Tarih’in Şubat 2023 sayısı, İslâmiyet’ten önceki Türklere odaklanıyor. Prof. Dr. Ahmet Taşağıl’ın uzmanlığı, rehberliği ve yönlendirmesiyle ve çok sayıda ismin kıymetli katkılarıyla Kuzey Çin’den Hindistan’a, Kafkaslar’dan Anadolu coğrafyasına uzanan Türklerin asırlar süren yolculukları ele alınıyor. Dönemin bilinen dünyasının neredeyse bütün toplumlarını az veya çok etkileyen Türklerin ilk kez duyacağınız nice renkli sahnesi Derin Tarih’in satır aralarında.

  • “İslâmiyet’ten Önce Türkler” dosyamızda, Dr. Ahmet Taşağıl’ın Türk Tarihinin şifrelerinin gizlendiği Gök Türk Kağanlığı tarihi yazısıyla birlikte Eski Türklere dair 30 sorumuza verdiği cevaplar yer alırken; tarihte kurulan ilk Türk devleti olan Asya Hun İmparatorluğu’nu Prof. Dr. Tilla Deniz Baykuzu kaleme aldı. Kuzey Çin topraklarında kurulan Hun devletlerini Dr. Tuğba Gökçe Balcı satırlara taşırken Prof. Dr. Ali Ahmetbeyoğlu Avrupa Hunlar ekseninde Hun algısına değindi. Moğollara ilk mağlubiyeti tattıran kuzeyin Müslüman Türkleri İdil Bulgarları’nı Prof. Dr. Dinçer Koç kaleme alırken Prof. Dr. Altay Tayfun Özcan, Kafkaslar’da kaldıkları üç asır zarfında bölgeyi dış güçlere karşı muhafaza eden Hazarlar’ı yazdı. Yerleşik hayata geçen ilk Türk kavmi olan Uygurlar’ı ise Doç. Dr. Hayrettin İhsan Erkoç satırlara taşıdı. Öğr. Gör. Cihan Yalvar, Doğu Avrupa’nın efendileri olan Kuman-Kıpçaklar’ı anlattığı yazısını Prof. Dr. Muallâ Uydu Yücel’in Doğu Roma’yı titreten bozkırın amansız gücü Peçenekler makalesi takip etti. Son olarak Prof. Dr. Aydın Usta, Türk tarihinin ibresini değiştiren kavmi, Oğuzlar/Türkmenler’i kaleme aldı.

“İslâmiyet’ten Önce TÜRKLER” dosya konusu haricinde ise Tarihçi-Yazar Dursun Gürlek, Prof. Dr. ismail Kara, Dr. Rıza Kurtuluş, Prof. Dr. Zekeriye Kurşun, Prof. Dr. Gülgün Yılmaz, Prof. Dr. Adnan Demircan, Dr. Ahmet Uçar, Tarihçi-Yazar Arif Emre Gündüz, Araştırmacı-Yazar Mükremin Gül, Tarihçi-Yazar H. Yıldırım Ağanoğlu, Samet Tınas, Araştırmacı İbrahim Bozbeşparmak, Tarihçi-Yazar Hüseyin Yürük, Tarihçi Beytullah İmzaoğlu, Araştırmacı-Yazar Yusuf Sami Kamadan, Deniz Çıkılı, Oktay Türkoğlu, Bersun

  • Turna, Araştırmacı-Yazar Fatma Türk Toksoy, Hüdayi Şirinli, Yazar-Sunucu-Tiyatrocu Mehmet Önder, Özlem Kocukeli ve Canan Aytaş gibi araştırmacı, yazar ve akademisyenlerden oluşan birçok kişi de birbirinden kıymetli yazılar kaleme aldı.

Derin Tarih ek kitap olarak bu ay, Ahmet Yasin Çomoğlu’nun yayına hazırladığı Ahmed Midhat Efendi’nin verdiği konferanslarından derlenen Türklüğe Dair kitabını bütün okurlarına armağan ediyor.

Tarih okuyan şaşırmaz.