Temmuz 2019 - Sayı 88

LOZAN'DA ONİKİ ADA NASIL VERİLDİ?

DERİN TARİH’İN TEMMUZ SAYISI ÇIKTI!

LOZAN’DA ONİKİ ADA NASIL VERİLDİ?

Ege’de 96 yıllık İngiliz ipoteği

Derin Tarih’in bu ayki dosya konusu, Lozan’da bizden İtalya’ya; 1947 yılında da İtalya’dan Yunanistan’a transfer edilen Oniki Ada… Samet Tınas ve Muhammed Mahmut Bakır Lozan’da Türk Murahhas Heyeti’nin Oniki Adalar meselesi hakkında neler yaptığını anlatırken; Prof. Dr. Mustafa Budak Uşi’den Lozan’a adalar meselesi ve sonuçlarını ele aldı. Tarihçi-Yazar Mustafa Armağan Lozan’dan beri Yunanistan’a verdiğimiz tavizleri yazarken; Prof. Dr. Necdet Hayta ile Uşi Antlaşması’ndan bugüne Oniki Ada meselesini derinlemesine konuştuk. Siyaset Bilimci Yılmaz Altunsoy Oniki Ada’nın Tek Parti ile imtihanını satırlara taşırken; Prof. Dr. Cemalettin Taşkıran Oniki Ada’nın Megali İdea’ya teslim ediliş sürecini anlattı.

Muhteşem bir poster hediyesi daha!

1907 tarihli Oniki Ada’nın Osmanlı hakimiyetindeki haritası bütün Derin Tarih okurlarına hediye!

Başka neler var?

Prof. Dr. Aykut Kazancıgil sanat tarihimize büyük katkıları olan Albert-Louis Gabriel’in Türk kültürüyle yoğrulmuş hayatını satırlara taşıdı.
Tarihçi-Yazar Mehmed Fatih Can Fransa’nın yaptığı işgal, istila, işkence, tehcir, tecrid ve soykırımları ifşa etti.
Dr. Ahmet Uçar Sultan II. Abdülhamid’i seven bir çavuşun uğradığı ihbar, soruşturma ve hapis günlerini satırlara taşıdı.
Selçuklu Tarihi otoritesi rahmetli Prof. Dr. Osman Turan’ı, Prof. Dr. Fahameddin Başar kaleme aldı.
Mustafa Özel milliyet ve kavmiyet mefhumları üzerinden şiirimizi anlattı.
Antep Savaşı’na damga vuran Serkomiser Körükçü Mehmet Fevzi Efendi’yi Araştırmacı-Yazar Eyüp Şahin kaleme aldı.
Doç. Dr. Hilâl Görgün İhvan-ı Müslimîn’in 91 yıllık çileli tarihini satırlara taşıdı.
Dört Halife Dönemi’nde muhtelif sebeplerle ortaya çıkan kaos ve güvenlik bunalımını Prof. Dr. Metin Yılmaz anlattı.
Prof. Dr. Avi Shlaim Balfour Deklarasyonu’nun bilinmeyenlerini yazdı.
Doç. Dr. Mustafa Alican Sultan Melikşah’ın ölümünün ardında kimlerin olabileceğine cevaplar aradı.
Filistin Kurtuluş Örgütü’nün kuruluşundan bugüne hikayesini Olcay Can Kaplan kaleme aldı.
KKTC eski cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu’yla anavatanla olan bağından Filistin davasına kadar uzanan keyifli bir söyleşide bulunduk.
Araştırmacı-Yazar Süleyman Kocabaş 3. yıldönümünde 15 Temmuz’un 7 veçheden panoramasını ele aldı.
Metin Taha Yılmaz bir tâzîm alâmeti olarak ehramı kaleme aldı.