Temmuz 2021 - Sayı 112

İslâm Öncesinden Modern Döneme Yüzyıllar İçinde Haccın Serüveni

İslâm öncesinden modern döneme haccın serüveni

Derin Tarih dergisi Temmuz sayısında İslâm öncesinden modern döneme haccın serüvenini kapsamlı bir dosya ile kapağa taşıdı. Prof. Dr. Adnan Demircan Hz. İbrahim’den Hz. Muhammed’e haccın değişen usul ve kaidelerini yazarken, Dr. Hüseyin Gökalp Râşid halifeler ve Emevîler döneminde hac ve toplumsal restorasyonu anlattı. Hac güzergâhını ve Haremeyn’i ihya eden Abbâsî halifeleri Prof. Dr. Mustafa Demirci’nin kaleminden… Haccı en şerefli saltanat vazifesi olarak gören, Hicaz’ın hizmetkârı Memlûk sultanlarını Dr. Burak Gani Erol yazdı. Sûfî haccından siber hacca, kadimden moderne mukaddes yolculuğu Western Kentucky Üniversitesi’nden Dr. Sophia Rose Arjana kaleme aldı. Hz. Peygamber’den Osmanlı’ya 13 asır hizmet veren Hac Emirliği müessesesi Prof. Dr. Mustafa Güler’in kaleminden… Taha Kılınç’ın kaleminden modern dönemde Haremeyn’in yönetimi ve hac. Abdurrahman Selim Çelikbilek hac yapan ilk Batılı kadın Evelyn Cobbold’u, kendi seçtiği isimle Leydi Zeyneb’i anlattı. İlacını Mekke’de bulan Malcolm X’in hac ile gelen fikrî dönüşümünü Dr. Hamit Aktürk kaleme aldı. Prof. Dr. İsmail Kara’nın titiz kaleminden laiklik ve hac ibadeti… Osmanlı’nın ardından Balkanlar’da haccın bilinmeyen simalarını Mikail Türker Bal yazdı. Samet Tınas’ın kaleminden sûfî geleneğin hac ibadetine bakışı…

İslâm tarihinde haccı etkileyen hadiseler, betonlaşan Mekke ve Medine, kazalar-izdihamlar-çatışmalar sebebiyle hacca düşen gölgeler, Mekke’nin gizli misafirleri… ve daha pek çok mühim başlık Derin Tarih’in Temmuz ayı kapak dosyasında…

 

Muhteşem bir kitap hediyesi daha!

Sâî Mustafa Çelebi’nin kaleme aldığı Tezkiretü’l-Bünyan bütün Derin Tarih okurlarına hediye.

 

Başka neler var?

Prof. Dr. Muharrem Kesik’in kaleminden kibir ve hırsın yok ettiği Türk devleti Hârezmşahlar.

Halide Edip’in gözüyle Hindistan’ı Deniz Çıkılı anlatıyor.

1. Yıldırım Ağanoğlu fotoğrafa yansıyan Edirnekapı’yı, yani Osmanlı payitahtına açılan kanatları anlatıyor.

Prof. Dr. Ekrem Buğra Ekinci, Osmanlı’da fen ve felsefenin okutulmadığı yönündeki iddiaları çürütüyor.

Dr. Ahmet Uçar, İngiltere Başbakanı Gladstone’un Ermenilere, “Kan dökün, müdahale edelim” çağrısının arka planını yazdı.

Tasarımcı, zanaatkâr ve sadekar Suzi Dilara Yücel ile dünya liderlerinin evini süsleyen replika eserleri ve cihadiye yüzüğü hakkında konuştuk.

Prof. Dr. Abdurrezzak Tek “Osmanlı Bayrâmî Melâmîlerine karşı neden bu kadar sertti?” sorusunu cevaplıyor.

Halep’teki Osmanlı kimliğinin nasıl yok edildiğini Yusuf Sami Kamadan yazdı.

Dr. Fatih Öztop’un kaleminden Anadolu’daki iki Hasan Sabbah: Dudu ve Esma Hatun.

18. asrın hat galerisi Nuruosmaniye Camii Oktay Türkoğlu’nun kaleminden…

Baba-oğulun Fransa’dan Mekke’ye uzanan araba yolcuğunu anlatan “Büyük Yolculuk” filmini Mehmet Önder analiz etti.

Cape Town Üniversitesi’nden Dr. Halim Gençoğlu, Ümit Burnu’nda unutulan 139 yıllık Osmanlı neferi Nûru’l Osmaniye Camii’ni yazdı.

Nihan Su cevaplıyor: Mısır kütüphanelerini Osmanlılar mı yağmaladı?

İbrahim Bozbeşparmak Senegal’i gölgeleyen bereketli ağaç Şeyh Ahmedu Bamba’yı yazdı.

 

Tarih okuyan şaşırmaz.