Temmuz 2024 - Sayı 148

Vefatının 50. Yıldönümünde Muallim Mahir İz

Vefatının 50. Yıldönümünde Muallim Mahir İz

“Vefatının 50’nci Yıldönümünde Muallim Mahir İz” dosyamızla karşınıza çıkmış bulunuyoruz. Bu dosyada, Mahir İz’in hayatı, şahsiyeti, etkilendiği kişiler, talebeleri, hizmetleri, emek verdiği kurumlar, eserleri ve bugün ardında bıraktığı ilmî miras bütün yönleriyle işlenmiş olurken, Mahir İz’in muallim ve muhakkik bir kültür adamı olarak, dört başı mamur bir portresini çizebildiğimizi umuyoruz.

 

“Vefatının 50. Yıldönümünde Muallim Mahir İz” dosyamızda Prof. Dr. İsmail Kara Mahir İz hocanın Yılların İzi adlı hatıratının hissiyatı ile verdiği bilgileri gündeme taşırken, Mahir İz’in talebelerinden Prof. Dr. Uğur Derman ve Prof. Dr. Mustafa Uzun ile etkisi kuşakları aşan Mahir İz’in hayatını konuştuk. İdris Topçuoğlu Mahir İz’in ideal muallim olmasını sağlayan meziyetlerini dokuz madde de sıralarken, M. Murtaza Özeren Mahir İz’in tavsiye ettiği kitapların bir listesini kaleme aldı.

 

“Vefatının 50. Yıldönümünde Muallim Mahir İz” dosya konusu haricinde ise Prof. Dr. İsmail Güleç 18. yüzyıl klasik şiirimizde mizah ve hezel denilince ilk akla gelen şairlerden olan Hevâyî ve Tırsî’nin hayvanları için yazdıkları gazelleri gündeme taşırken, Prof. Dr. Kahraman Şakul 250. sene-i devriyesinde Küçük Kaynarca Antlaşması’nın Osmanlı’ya olan etkilerini değerlendirdi. Dr. Ahmet Uçar II. Meşrutiyet’in ilân edilmesinin Amerlikalı misyonerler tarafından nasıl coşkuyla karşılandığını anlatırken Gazeteci-Yazar Avni Özgürel ile Kıbrıs Barış Harekâtı sırasında şahitlik ettiği unutulmaz anları konuştuk. Dr. Rıza Kurtuluş Siyonistlerin ağına düşmüş bir din olan Bahâîliğin serencamını kaleme alırken Yıldırım Ağanoğlu Kapalıçarşı’nın tarihi serüvenini yazdı. Arif Emre Gündüz  Hacı Bayrâm-ı Velî’nin müderrislik yaptığı medreselerden olan Ak ve Kara Medreseler’in bugünkü durumunu değerlendirirken Oktay Türkoğlu Büyükada Anadolu Kulubü’nün tarihini ve müdavimlerini satırlara taşıdı. Enver Beşinci, hususi koleksiyonundan parçalarla farklı sahalarda verilen icâzetnâmelerin hikâyesini anlatırken Dr. Mehmet Erken 1950’lerden bugüne ilmî ve dinî hayatı canlandıran hayırsever tüccarları gündeme taşıdı. Osman Atasoy Beylikten imparatorluğa Osmanlı ulemâsının dönüşümünü incelerken Şeyma Üstün sofralarımızın olmazsa olmazı kaşığın binlerce yıl öncesine uzanan tarihini yazdı. Fatma Türk Toksoy Kıbrıs Barış Harekâtı’nın 50. yılında adada yaşanan soykırımı bize yeniden hatırlatırken yazarken Musiki Tarihi Uzmanı Tahir Günay şairler ve onların mûsikîye intikal eden şiirlerinden bize çarpıcı örnekler sundu. Metin Taha Yılmaz Küba Devrimi’ne giden kanlı yolda Fulgencio Batista Tiran’in doğuşu, yükselişi ve düşüşünü anlatırken Öğr. Gör. Mehmet Önder “Osmanlı’da Sanat Batılılaşmadan Nasıl Nasibini Aldı?” sorusunu cevapladı. Canan Aytaş İsmail Kara’nın yıllardır biriktirdiği “Türkiye’de Dinî Hayat Arşivi”nin internet erişimine açıldığının müjdesini verdi.

 

Derin Tarih ek olarak bu ay, Kıbrıs Barış Harekâtı’nın 50. yılını anarken, o dönemin zorluklarını ve zaferin coşkusunu bir kere daha hatırlatacak olan Yarım Asırlık Gurur: Kıbrıs Barış Harekâtı adlı fotoğraf albümünü bütün okurlarına armağan ediyor.

Tarih Okuyan Şaşırmaz