Bir Zamanlar Urfa Ticaretinin Kalbiydi

Zamanın döngüsü dahilinde, hayatın her kademesinde kendisini gösteren değişim ve gelişim kültürde, mimaride ve tarihî kültür varlıklarında da mevcuttur. Değişimin olumsuz etkilerinin ve kültürel yozlaşmanın önüne geçmek, gelecek kuşakların da tarihî yapılardan yararlanarak kültürel bilince varabilmesini sağlamak amacıyla kültür varlıklarımızın korunması şarttır.

Gelecek nesillere aktarmak ve mevcut potansiyelini ortaya çıkarmak için özverili bir rölöve, restitüsyon ve restorasyon çalışması ile korunması gereken kültürel mirasımızın bir parçası da Şanlıurfa şehir içi hanlarıdır. Ticaret ve konaklama amacıyla inşa edilen bu yapılarda taşımacılıkta kullanılan at, eşek, deve gibi hayvanların barınma, bakım ve tedavileri de gerçekleştirilirdi. Bu hanlar kesme taştan imal edilmiş yığma yapılar olup geniş bir açık avlu ve bu avlu etrafını çevreleyen hacimlerden oluşurlar. Her birinde bir veya birden fazla büyük giriş kapısı vardır. Şehir planında ticaretin yoğun ve ulaşımın kolay olduğu güzergâhlarda yer alırlar.

Benzer konular