“France Vilayetü”nün Soykırım Galerisi

Siyaset bilimci ve demograf Rudolph J. Rummel sadece 19. ve 20. yüzyıllarda Batı’nın giriştiği soykırımlarda kaba ve spesifik tekniklerle yok edilen insan sayısının 170 milyon civarında olduğunu belirtir. Eğer soykırım tarifinin içine örgütlü yapıların savunmasız insanlara reva gördüğü her türlü öldürme şenaeti dahil edilirse bu rakamın 300 milyonu bulacağını tespit eder.

Avrupalının (istisnalar hariç) insanlığın yüzünü karaya boyadığı bu tabloda hangi Frenk kavme kaç ceset düştüğünün hesabı da bellidir; lakin hacmi bu yazının sınırlarını aşacağı ve bağlamının şimdilik saded dışı olmaklığı sebebiyle hedefe matuf bir tahsis yapmak zorundayım. Bu tahsisi de fırsat addettiği her gelişmeyi kullanarak mürai sesini yükselten ve suret-i haktan görünerek zayıf bellediklerine nizamat verme gayretkeşliğinde ön sırayı kimseye kaptırmamaya çalışan “Françe kavmi”ne mahsus kılmayı düşünüyorum.

Malum her Nisan ayı geldiğinde istismar etmeye alıştığı “Ermeni Tehciri” meselesini diline dolayan vükelası ve vüzerasıyla bilcümle hükeması açıklama üstüne açıklama yapmakta, bize ayar vermeye çalışmakta… Türklerin Ermenilere soykırım uyguladığından tutun da PKK’nın terör örgütü sayılamayacağına dönük laf salataları ve bir sürü atraksiyon sudur etmekte… İyi de, atalarımız “Dinime dahleden bari Müselman olsa…” dememiş miydi?

Devamı Derin Tarih Temmuz Sayısında… 

 

 

Benzer konular