Geçmişten Günümüze Bir Devşirme Yöntemi Olarak Sinema

PKK terör örgütünün programında yer alan Marksist ve Leninist çizgi özellikle gençleri etkisi altına almayı başarmış, barındırdığı aşırı milliyetçi perspektifle bu gençler fikrî ve fizikî şiddete başvurarak terörize olmuşlardır. Bu Marksist ve Leninist örgüt yapısının taraftar toplamak için pek çok yönteme başvurduğu görülür. Sanat alanındaki, bilhassa sinema sektöründeki faaliyetleri önemli bir ayağı teşkil etmektedir.

 

Devamı Derin Tarih Haziran Sayısında…

Benzer konular