İsrail’den Soykırıma, Matrix’ten Armageddon’a

Tevrat’taki Armageddon anlatısının işlendiği kült film Matrix, milenyumun eşiğinde beyaz perdede yarattığı baş döndürücü devrimle çeyrek asır sonra da güncelliğini koruyor. Başkarakter Neo’nun şahsında, Yahudi düşüncesine uygun olarak, mesihin gelişi işlenir. Bir kurtarıcı olan Neo, illüzyonun olmadığı, gerçeğin hüküm sürdüğü Tanrı’nın Krallığı kurulmadan önce, insanları uyutarak kendisine köle eden sistemin güçlü adamlarıyla mücadele edecektir. Bu mücadelede ona eşlik eden Morpheus ve Trinity ise kurtarıcının yardımcıları, bir nevi havarileridir.

 

Devamı Derin Tarih Aralık Sayısında…

Benzer konular