Marksist Alman Tiyatrosu Faşizmin Gölgesinde Doğdu

Hitler Almanya’sında tiyatronun özellikle ideolojik ve siyasî meseleleri ele almasının nedeni, bu sanatların yaşanan savaşta bir silah vazifesi görmesiydi. Tiyatro ve o dönem yeni yeni meyve vermeye başlayan sinema, ideolojiyi yaygınlaştırmada kullanılan en güçlü araçtı. Böyle bir ortamda Erwin Piscator, Bertolt Brecht ve Peter Weiss gibi isimler ideolojilerini kuramsal bir çerçeveye oturtarak sahneye aktarmış, böylece politik tiyatronun temeli atılmıştır. Günümüzde sahne sanatları alanında görülen Marksist ya da neo Marksist etkinin rüzgârı bu sanatı kuramsal çerçeveye oturtarak çağdaş tiyatroyu yapılandıran bu isimlerden gelmektedir.

Benzer konular