İttihatçılıkla İtilafçılık Arasında Muhalif Bir Ulema Cephesi

Kanûn-ı Esâsî’nin kabulünden bugüne siyaset tarihimizde muhalefetin oluşumu ve keyfiyeti en önemli meselelerden biri olmuştur. İttihat ve Terakki Fırkası’nın yaklaşık 10 yıllık çalkantılı iktidarı boyunca karşılaştığı muhalefet de Osmanlı’nın sonu ile Cumhuriyet’in erken dönemlerinde Türkiye siyasî hayatını anlama noktasında güçlü ipuçları vermektedir. 31 Mart Vakası ile meclisteki en güçlü muhalif sesi ortadan kaldıran İttihatçılar, kısa süre sonra kendi içlerinden bir hizbin yükselen sesiyle karşı karşıya kalacaklardı. Ahali Fırkası adıyla ortaya çıkan ve meclisin ilk hizip partisi olma sıfatını kazanan bu yeni oluşumun dikkat çeken diğer bir yönü ise ulema zümresinin önde gelen isimlerini bir araya getirmesiydi.

 

Devamı Derin Tarih Mayıs Sayısında…