Kâzım Karabekir Paşa İkaz Ediyor: “Hakikatlerin Örtbas Edilmesi Tarihimize Karşı Suçtur.”

Cumhuriyet devrinde yapılan İnkılâp Tarihleri’nin gerçeklerden koparılması girişimlerine karşı göğsünü siper ederek unutulmaz bir mücadele veren Kâzım Karabekir Paşa’nın milletvekiliyken 29 Eylül 1944 tarihini taşıyan aşağıdaki mektubu yakın tarih tartışmalarına ışık tutması bakımından fevkalâde mühimdir. Mektubun aslının kendisinde bulunduğunu söyleyen Cemal Kutay, sadece 2. sayfasının aslını neşretmiş, metnin bazı yerlerine (…) işaretini koymak suretiyle sansürleyerek yayımlayabilmiştir. Kâzım Karabekir Paşa’nın can dostu Cafer Tayyar Eğilmez Paşa’ya hitaben kaleme alınan mektup ilk olarak Cemal Kutay tarafından önce fasiküller halinde çıkan Türkiye Hürriyet ve İstiklâl Mücâdeleleri Tarihi’nin Ocak 1962 tarihli nüshasında (cilt 20, sayı: 26-27, s. X-XII), bundan 6 yıl sonra ise Tarih Sohbetleri 3 (İstanbul, Kasım-1968) adlı seri kitap yayını içinde yayımlanmıştır (s. 192-196). Kitapta neşredilen orijinal belgenin fotokopisinin altında şu cümleler kayıtlıdır: “Cafer Tayyar Paşa’nın, İnkılâp Enstitüsü’ne hitaben hazırladığı AÇIK MEKTUB’u gönderme bahsindeki sorusuna Kâzım Karabekir Paşa’nın verdiği 29 Eylül 1944 tarihli cevabın ikinci sahifesi. (Metin, kanunların yasakladığı kısımlar hariç, yazının içindedir.)”

Devamı Derin Tarih Aralık Sayısında… 

Benzer konular