Halil Halid Bey

Büyükelçilikte ikinci kâtiplik göreviyle gittiği Londra’da Cambridge Üniversitesi’nde Türkçe dersleri veren, Kraliyet Asya Derneği’ne üye kabul edilip çeşitli oryantalist kongrelere katılan Osmanlı’nın son dönem münevverlerinden Halil Halid Bey’in 1904 yılında kaleme aldığı, Pan-Islamic Society tarafından basılan A Study in English Turcophobia başlıklı metni geçtiğimiz aylarda tercüme edilerek İngiltere’de Türkofobi adıyla neşredildi. “Türkofobi” ifadesini erken tarihlerde kullanan Halil Halid Bey’in

 

Devamı Derin Tarih Ocak Sayısında…

Benzer konular