Ankara’dan Emir Geldi: Baloda Dans Etmek Zorunludur

Yazar, şair ve eğitimci Halide Nusret Zorlutuna (1901-84) yakın tarihimizin en dikkate değer kadın simalarından biri. Öncelikle Osmanlı’nın son, Cumhuriyetin ilk yıllarında eser vermesi, hatta ilk romanını 19 yaşında kaleme alması ayrıcalıklı bir konum kazandırıyor kendisine. Bu kritik ve sancılı süreçte eser verebilen kadınların sayısının bir elin parmaklarını geçmediğini düşünürsek, Zorlutuna’nın tarihî önemi daha iyi anlaşılır. Aynı dönemde çeşitli şehirlerde edebiyat öğretmenliği yaptığını biliyoruz. Toplumun farklı kesimlerini tanıma fırsatı bulduğu bu tecrübesi, Cumhuriyet devrimlerinin halk üzerindeki etkisini yakından görmesini sağlayarak ondaki millî şuur harcını karmıştı diyebiliriz. Velud bir yazardı Zorlutuna. Çeşitli gazete ve dergilerde yayınlanan makale, hikaye ve şiirlerinin yanı sıra Küller, Sisli Geceler, Gülün Babası Kim?, Beyaz Selvi, Büyük Anne, Aydınlık Kapı, Aşk ve Zafer adlı romanları ile Benim Küçük Dostlarım ve Bir Devrin Romanı adlı hatıratları adının geniş kesimlerce duyulmasını sağlamıştır. Bunlardan sonuncusu ismiyle müsemma bir kitap olup dönemin sosyal ve siyasî yapısına ayna tutmaktadır. Özellikle Cumhuriyet’in ilk yıllarında getirilen balo ve dans zorunluluğu, bu aynaya oldukça çarpıcı ve dokunaklı sahneler yansıtır.

Devamı Derin Tarih Ocak Sayısında… 

Benzer konular