“Korkma, Kendime Bir Şey Yapmam” Dedi Ve…

Şehzadelerin çocuk sahibi olması yasaklandığından, babası Abdülaziz tahta geçene kadar doğumu gizlenen şehzade Yusuf İzzeddin Efendi 8 yaşında yüzbaşı, 9 yaşında binbaşı olmasından ışıltılı şehzadelik günlerine, vehimlerle dolu veliahtlık yıllarından trajik ve şüpheli ölümüne Osmanlı tarihinin en enteresan portrelerinden biri.

Prof. Dr. Ali Akyıldız’ın Osmanlı, Alman, Fransız ve İngiliz basınına, hatıratlara, arşiv belgelerine ve literatüre dayanarak kaleme aldığı, uzun soluklu bir çalışmanın mahsulü olan kitabında yer verdiği şaşırtıcı kesitlere birlikte göz atalım…

 

Devamı Derin Tarih Eylül Sayısında…

Benzer konular