Taşradan Saraya, Muallimlikten Şeyhülislâmliğa

Osmanlı’nın son dönemi, ulemâdan alâkayı mucip, birbirinden farklı pek çok simanın bulunduğu müstesna bir zaman dilimidir. Tarih yazımının umumiyetle göz ardı ettiği bu şahsiyetleri yeniden hatırlamak, kayıp halkanın yeniden teminiyle İslâm ilim ve düşünce geleneği ile irtibat kurmanın en önemli imkânıdır. İşte Tanzimat’ın hızlı dönüşümlerinin yaşandığı bir dönemde, İmparatorluğun taşrasında doğup şeyhülislâmlığa kadar yükselen Haydarîzâde İbrahim Efendi’nin ilginç hayat hikâyesi, âdeta bize bu hikâyenin bir hulasasını sunuyor

 

Devamı Derin Tarih Ocak Sayısında…

Benzer konular