Pervâneoğullarını Nasıl Bilirsiniz?

Anadolu Selçuklu Devleti’nin son döneminde Sinop ve çevresinde hüküm süren Pervâneoğulları Beyliği Moğollara yakınlığı ve Cenevizlilere karşı Rumlarla ittifak yapmasıyla dikkat çekerken Anadolu halkına yönelik baskı ve zulümleri devlet adamlarının manevî çözülüşünü göstermesi açısından düşündürücüdür. Bu anlamda beyliği tanımak önem arz eder. 1277-1322 yılları arasında Sinop ve çevresinde hüküm süren Pervâneoğulları Beyliği’nin kurucusu, Türkiye Selçuklu Devleti tarihinde bir döneme adını veren meşhur devlet adamı Muînüddin Süleyman el-Pervâne’nin oğlu Muînüddin Muhammed’dir.

Devamı Derin Tarih Temmuz Sayısında… 

Benzer konular