Çanakkale Kara Harbi Daha İlk Günden Bitirilebilir Miydi?

18 Mart’ta Boğazdan geçilemeyeceğini anlayan İtilaf kuvvetleri yeni bir planla yarımadaya asker çıkararak Boğazı kontrol altına almaya karar vermişti. Bu esnada Enver Paşa 5. Ordu’yu faal hale getirmiş, başına da Liman Von Sanders’i tayin etmişti. Liman Paşa 26 Mart’ta vazife yerine geldiğinde, düşman kuvvetlerinin karadan yapacağı ilk taarruz tarihi olan 25 Nisan’a kadar dört haftalık bir zaman dilimi vardı. Bu arada Çanakkale’deki askerî kuvvet sürekli yeni birliklerle takviye ediliyordu. Liman Paşa cepheye gelir gelmez hazırlıklara başlamış, yol güzergâhlarını geliştirip artırmıştı. Topçu bataryalarını gizlemek ve çıkarma yapılması muhtemel kıyıların tahkimatını güçlendirmek için bölgedeki çiftçilerin araç gereçlerini, dikenli tellerini müsadere ederek tahkimatlarda kullandırmıştı. Sanders’in müdafaa planına göre kıyı şeridinde, sadece gözetleme için bir miktar birlik bulundurulacaktı. Askerin büyük kısmı ise kilometrelerce geride ihtiyatta kalacak, düşman birlikleri karaya çıktıktan sonra yapılacak taarruzlarla denize dökülmeye çalışılacaktı. Gerekçesi, düşmanın nereden çıkarma yapacağının kesin olmayışında gizliydi. Bu sebeple askerî birliği geride toplu halde tutmak suretiyle, nereden çıkarma yapılıyorsa oraya sevk etmek daha doğru diye düşündü.

Devamı Derin Tarih Mart Sayısında… 

Benzer konular