16. Yüzyılda Avrupa’da İslâm Düşmanlığı

Batı coğrafyasında “Osmanlı”, “Türk” ve “İslâm” kelimelerini aynı mânada telakki ederek gerek demeçleri, gerekse eserleriyle Hz. Muhammed’i ﷺ “cani ve şeytandan ilham alan bir sahte peygamber”, Kur’ân-ı Kerîm’i “bir sapkınlık hazinesi”, Türkleri ise “acımasız ve zalim saldırganlar, gerçek Hıristiyanlık inancını keşfedememiş putperestler, Tanrı’nın gazabı kâfir ve sapkınlar” olarak niteleyen yazar, din adamı ve politikacılardan dehşet saçan

anekdotlar…

Benzer konular