AB Sevdasından Kimlik Kartındaki “Din/Millet” Hanesine…

1980-1995 yılları arasında Sainte Pulcherie Fransız Kız Ortaokulu’n­da Din Dersi hocalığı yapmışlığım var. Birçok bakımdan istifade ettiğim, zevkle çalıştığım bir görev oldu benim için. Bir kısmıyla hâlâ görüştüğüm talebelerim ise hayatımın en kıymetli kazançları ara­sında sayılır. Bu okulda hocalığa başladığımda Din Dersi seçmeli idi. Ayrıca mecburi olan Ahlâk Dersi’ne de ben giriyordum. Okulun %10-15 civarında Türk uyruklu gayrımüslim öğrencisi vardı, onlar da Ahlâk Dersi’nde talebemdi.

1982 Anayasası iki dersi birleştirdi ve Din Kültürü ve Ahlâk Bilgi­si başlığıyla ilkokulun 4 ve 5., orta ve liselerin ise bütün sınıfları için bu dersi mecburi hale getirdi. (Seçmeli dersin adı Din Dersi idi, artık Din Kültürü olmuştu. Bugün de öyledir. Kimsenin umurunda değil ama devrin devletlü paşaları ve çoğu zaman iktidarın emrinde çalışan bü­yük hukukçular dersin mecburiliğini bu kelime operasyonu üzerinden laiklikle uyumlu hale getirmişlerdi. Nasıl olsa demokraside çözüm tü­kenmezdi. Din sahasındaki muğlaklık ve müphemlikler de…)

Devamı Derin Tarih Haziran Sayısında… 

Benzer konular