Abdülhamid’in Yağmalanan Eserleri Resmî Dairelere Verilmiş

Herkesçe bilinir ki padişahlar, şehzadeliklerinden itibaren bir iş ile meşgul olurlar. Sultan II. Abdülhamid de marangozlukla iştigâl etmiş, çok hoş da eserler vermiştir. Orta masası, dolaplar, kütüphane gibi mobilyaları bizzat yapmıştır.

Yıldız Sarayı’nda bulunan bu eşyalar Saray yağmalandığı zaman resmî dairelere verilmiş. Mesela bir dosya dolabını Arkeoloji Müzesi’nde asistan odasına koymuşlardı.

Oraya gittiğimde üzerlerinde etiket yerleri olan rafları gördüm. Oradaki arkadaş bana bu dolabın jurnallerin saklandığı dolap olduğunu söyledi. Dolabı aldığında içinde bir şey olup olmadığını sorduğumda, bazı evrakın olduğunu, hatta şahıslar hakkında tutulan dosyaların bir kısmını muhafaza ettiğini anlattı. Diğer müdüriyet kısmı odalarında da bu dolapları görmek mümkündü.

Devamı Derin Tarih Şubat Sayısında… 

Benzer konular