Anti-semitizmin Temellerini Luther’in Risaleleri Attı

Reform hareketiyle birlikte Avrupa’da Yahudilere yönelik kadim düşmanlığın ve olumsuz algının da değişeceği yönünde bir beklenti oluşmuştu. Ancak bu beklenti büyük bir hayal kırıklığıyla sonuçlandı. Reform hareketinin babası olarak görülen Martin Luther’in Yahudilere yaklaşımı Katoliklerden pek de farklı değildi. Kutsal Kitap’tan hareketle kaleme aldığı risaleler modern Avrupa’da zirve yapacak olan anti-semitizmin temellerini attığı gibi Protestanlığın bir uzantısı olan Evanjeliklerin İsrail’e verdiği destek ve Filistinlilere karşı işlenen insanlık suçları da uzun vadede bu risalelerin neticelerindendir.

 

Benzer konular