Bizans Tarihi Tercümeleriyle Literatürde Çığır Açtı: Prof. Dr. Fikret Işıltan

15 Şubat 1915 tarihinde İstanbul-Beykoz’da dünyaya geldi. Babası Halid Bey askerî mümeyyiz ve Beykoz Kundura Fabrikası başkâtibi idi. İlkokula İstanbul Çamlıca’da Kısıklı İlk Mektebi’nde başladı. Birinci sınıfı burada okuduktan sonra babasının mesleği dolayısıyla diğer sınıfları Adapazarı, Hendek, Eskişehir ve tekrar Adapazarı’nda okudu. Beşinci sınıfı İstanbul Şark İdâdîsi’nde tamamladı. Ortaokulun birinci sınıfını yine Şark İdâdîsi’nde okuduktan sonra Kabataş Erkek Lisesi’ne geçti ve buradan 1933 yılında mezun oldu. 1933 yılı sonlarında kısa bir süre Mülkiye Mektebi’ne devam ettiyse de o sırada açılan Devlet Avrupa İmtihanını kazanarak aynı yılın sonunda yükseköğrenim yapmak üzere Almanya’ya gönderildi. Ülkemizde Dârülfünun’dan üniversiteye geçilip bu konuda reformların yapıldığı yıl Avrupa’ya giden Fikret Işıltan, bir yıl kadar Berlin-Straussberg Lisesi’nde dil eğitimi gördükten sonra 1934-35 kış sömestrinde Berlin Üniversitesi Felsefe Fakültesi’nde yüksek öğrenimine başladı. Aynı yıl Berlin ve ertesi yıl Leipzig Üniversitelerinde Ortaçağ Tarihi, Arapça, Farsça ve Türkoloji derslerini takip etti. 1936-37 kış sömestrinde, kendisine doktora konusunu vermiş olan Prof. Dr. H. W. Duda’nın tayini dolayısıyla eğitimine Breslau Üniversitesi’nde devam etti. Burada bir yandan doktora tezine çalışıyor, bir yandan da Prof. Dr. Aubin’den Ortaçağ Avrupa Tarihi, Prof. Dr. Duda’dan Türkoloji ve Farsça, Prof. Dr. Spies’den Sâmî Dilleri ve Prof. Dr. Santifaller’in yanında vesika tetkiki konularında dersler alıyordu.

Benzer konular