“Bu Bir Kitap Değil, Türkistan Ülkesidir”

Kâşgarlı Mahmud’un Araplara Türkçe öğretmek üzere kaleme aldığı ve 1076 yılında Bağdat’ta Halife Muktedî-Biemrillâh’a takdim ettiği Dîvânu Lugâti’t-Türk İslâm dünyasındaki ilim çevrelerinde de rağbet görmüştü. Ne var ki bu eşsiz hazine bir tarihten sonra sırra kadem basar. Ta ki kitabın bugün Fatih Millet Kütüphanesi’nde muhafaza edilen tek nüshası Ali Emîrî Efendi tarafından bir sahaftan satın alınıncaya kadar. Bu şaşırtıcı olayın perde arkasına, Kilisli Rıfat Bilge’nin hatıralarından bakalım.

Benzer konular