Dolmuş Yahut Halk Modernliği!

Devlet, şehirlere göç başlayınca mesken meselesini çözemedi, halk kendi çözümünü gecekondu yaparak buldu. 1950’lerde yeni iktisadî hamleler şehirlere göçü hızlandırdı. En kalabalık şehrimiz İstanbul, nüfusu 1 milyon bile değil! İkinci sırada Ankara var, 400 binlerde. Varın diğerlerini siz hesaplayın. Halka arsa tahsis edip kendi evlerini doğru dürüst yapmalarının yolunu açsa idik, şehirlerimizin çehresi farklı olmaz mıydı? Bilge mimarımız Turgut Cansever ile Ankara’yı her ziyaretinde konuştuğumuz konulardan biri buydu: Gecekondu alanlarının tasfiyesi, şehirleri daha güzel yapmıyor.

Devamı Derin Tarih Eylül Sayısında… 

Benzer konular