Haçlı Tarihine “Doğu”Dan Bakabilen Uzman: Prof. Dr. Işın Demirkent

Prof. Dr. Işın Demirkent, bütün Ortaçağ Tarihi konularında, bilhassa da Haçlı Seferleri ile Bizans İmparatorluğu alanında yalnız ülkemizde değil, dünyaca tanınmış, saygı gören değerli bir bilim insanıydı. Kitap ve makaleleri Ortaçağ Türk tarihiyle Bizans ve Haçlı Seferleri konularında araştırma yapanların her zaman müracaat ettiği kaynak değerinde eserler olduğu gibi, geride bıraktığı neşriyatı yalnız uzmanlar tarafından değil, güzel Türkçesi ve akıcı üslûbuyla hangi yaş ve meslekte olursa olsun her Türk insanının zevkle okuyup anlayabileceği çok kıymetli eserlerdi.

Hocamızın asıl uzmanlık alanı Haçlı Seferleri ve Haçlı Devletleri Tarihi idi. Anadolu Türk tarihinin aydınlatılabilmesi için de çok önemli olan 1096-1291 yılları arasındaki bu dönemi adeta gün be gün biliyordu dersek abartmış olmayız. Zira 11-13. yüzyıllarda meydana gelen olayları, hocasının hocası olan Ord. Prof. Mükrimin Halil Yinanç gibi, sanki kendisi o dönemde yaşamış gibi anlatırdı.

Araştırmalarını ülkemizdeki kütüphaneler ile her yıl birkaç kez gittiği Almanya’da ve diğer Avrupa devletlerindeki üniversite kütüphanelerinde sürdüren Demirkent’in yayımlanan ilk kitabı, Urfa Haçlı Kontluğu Tarihi (1098-1118) adlı doktora tezidir. Önce Edebiyat Fakültesi Yayınları arasında basılan bu eser (1974), daha sonra Türk Tarih Kurumu tarafından da yayımlandı (Ankara 1990). Doçentlik tezi olarak da aynı konu hakkında çalışmasına devam etmiş ve Urfa Haçlı Kontluğu’nun 1118-46 yılları arasındaki olaylarını incelemişti. Hocamızın bu çalışması da Urfa Haçlı Kontluğu Tarihi (1118-1146) adıyla Türk Tarih Kurumu tarafından 1987 ve 1994 yıllarında olmak üzere iki kez yayımlandı.

Benzer konular