Hepimiz Âsım’ız

Âkif’in şiirlerini topladığı Safahat’ın bir roman gibi okunabilen ve bu milletin yaşama arzusunun ne denli ağır şartlar altında yoluna devam ettiğini, ne tür karanlıklar ve ümitsizlikler içerisinden filizlendiğini gösteren 6. Kitabı Âsım, aynı zamanda şairin idealindeki neslin de tomurcuklanış hikâyesini anlatır. Mehmed Âkif’in gözünde “Âsım’ın Nesli”, yanardağların lavları altından kalkmasını bilmiş, dahası istikbalin kendisine selam duracağı altın nesildir. Çanakkale’de, Âkif’in “Âsım’ın Nesli” adını verdiği gencecik vatan evlatlarının kanlarıyla yazdıkları muhteşem destanı, Gelibolu’dan binlerce kilometre uzakta ama adeta şehitlerin ruhlarıyla birer birer görüşerek tabii mürekkeple ve ama gözyaşlarıyla da ak kâğıdın damarlarına enfes bir sülüs kitabe gibi kazımış bulunuyor Millî Şairimiz.

Devamı Derin Tarih Aralık Sayısında… 

Benzer konular