Hz. Mevlânâ Torunu Bir Hekim: Prof. Dr. Feridun Nâfiz Uzluk

Ankara Üniversitesi Tıp Tarihi bölümünün kurucusu, büyük kültür adamı, Mevlânâ Celâleddin Rumî ailesinden Feridun Nâfiz Uzluk 1902 yılında Konya’da doğdu. Babası Yemen şehitlerinden Ahmet Hamdi Bey’dir. Ağabeyi Şehabettin Bey’le beraber annelerinin özverili eğitimiyle Konya’da yaşamışlar, Uzluk aynı şehirde İdadi’yi bitirerek İstanbul Tıp Fakültesi’ne girmiştir. Feridun Nâfiz Bey’in, İranlı büyük âlim Bedîüzzaman Furûzanfer’den tercüme ettiği Mevlânâ Celâleddin (İstanbul 1963) adlı eserin sonunda, Hz. Mevlânâ’dan itibaren onun soyundan gelen çelebilerin şeceresi bulunmaktadır. Feridun Nâfiz Bey, bu soy kütüğünün bir kopyası üzerinde kendi el yazısıyla ailesinin şeceresini de göstermiştir. Genç Feridun Nâfiz İstanbul’a geldiği zaman 1. Dünya Savaşı bitmiş, memlekette büyük bir kargaşa hüküm sürmektedir. Gönlü hekim olmayı arzu eder.

Devamı Derin Tarih Ağustos Sayısında… 

Benzer konular