İstanbul’un Gözden ve Gönülden Düşen Sinemaları

Türk sinema tarihi 20. yüzyılın ilk yıllarında başlamış, payi­taht olması dolayısıyla İstanbul ve civarında gelişmiştir. İlk gösterime giren filmin Sigmund Weinberg’in Galatasaray’da bir birahanede göste­rime sunduğu, Lumiere kardeşlere ait bir film olduğu söylenir. İstanbul’da ilk sinema ise Tepebaşı’nda açılan Ci­nema Pathe’dir.

Türk yapımı ilk film Fuat Uzkı­nay’ın çektiği, Ayastefanos’taki Rus Abi­desinin Yıkılışı isimli belgeseldir. Ne ya­zık ki kopyası elimize ulaşmamıştır. Leblebici Horhor Ağa ve Himmet Ağa’nın İzdivacı filmlerindeki başarısızlıklar­dan sonra bir konu etrafında şekille­nen ilk film Sedat Simavi’nin sena­ristliğini yaptığı, 1917’de gösterime giren Pençe ve Casus filmleri olmuştur. 1931’de Türk sinema tarihinin ilk sesli filmi olan İstanbul Sokakları gösterime girmiştir.

Devamı Derin Tarih Temmuz Sayısında… 

Benzer konular