Latıfe Hanım Konuşursa Neler Olur?

Müftü nikâhı kıymadan önce isimlerini sordu. Geli­ne mehir olarak ne verileceğini öğrenmek istedi gü­veyden. Mihr-i müeccel olarak 12.5 dirhem gümüş verileceği söylendi. Süt hakkı olarak da 1,500 lira ödenecek­ti babasına (bkz. Çankaya hizmetlilerinden Ali Metin’in hatıraları, 1967).

Nikâh şahitleri arasında Fevzi Çakmak ve Kâzım Karabe­kir de vardı. Karabekir Paşa günlüğüne şu satırları not düş­müştü:

“29 Ocak 1923 Pazartesi- 4.00 sonra Kemal Paşa’nın nikâhı­na gittik. Paşa Latife Hanım’la karşılıklı oturdular. Fevzi Paşa ve ben Paşa’nın şahidi olarak tarafeynine (iki tarafına). Vali Abdülhalik Bey’le, yaveri Salih Bey hanımın tarafeynine. Pa­şa imama dedi ki: Ben Latife Hanım’la evleneceğim, muame­le-i lâzımesini (gerekli işlemi) yapınız. İmam da tarafeyne (iki tarafa) sordu. Mihr-i muaccel beynehümâda (gelin ile damat aralarında halledecek), mihr-i müeccel 10 dirhem gümüş ola­rak nikâh kıyıldı.” (Günlükler, 2, YKY: 2009, s. 843-844)

Devamı Derin Tarih Mayıs Sayısında… 

Benzer konular