Nerede Kurân-ı Kerîm’e İhtiyaç Varsa!

Dünya genelinde nüfusun artması, bir taraftan da Avrupalı devletlerin sömürgesi haline gelen Müslümanların geleneksel İslâmî eğitim kurumlarından uzaklaşması sebebiyle İslâm dünyasında hem mushafa hem de dinî kitaplara ihtiyaç artmıştı. Bu vetirede Osmanlı tahtında bulunan Sultan II. Abdülhamid İslâm dünyasından gelen talepler doğrultusunda dünyanın dört bir yanına matbu ve el yazması mushaflar gönderdi. Bazen bunlara dinî kitaplar da eşlik etti. Sultan tarafından gönderilen Osmanlı mushafları serimizin son yazısı…

Benzer konular